O podatku i świadectwach

Monika Niewinowska
opublikowano: 27-12-2004, 00:00

Eksperci PARP odpowiadają na pytania związane z działaniem 2.1 „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez doradztwo”.

W jakiej formie należy dołączyć dokument rejestrowy firmy jako załącznik do wniosku o dofinansowanie na usługi doradcze (działanie 2.1 SPO WKP)?

Wymagany jest oryginał. W sytuacji, gdy wnioskodawcą jest osoba fizyczna mająca wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej i nie jest możliwe uzyskanie kolejnych oryginalnych dokumentów, do wniosku należy dołączyć kopię wpisu, na której organ rejestrowy dokonuje potwierdzenia za zgodność z oryginałem oraz potwierdza aktualność danych na konkretny dzień (nie wcześniejszy niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku).

Jak należy traktować VAT w kosztach projektu doradczego, jeśli wnioskodawca nie może odzyskać tego podatku?

W takim przypadku należy uwzględnić go jako koszt kwalifikowany projektu. Do wniosku trzeba wówczas dołączyć „Oświadczenie o kwalifikowalności VAT” zgodnie ze wzorem dostępnym na stronie internetowej PARP. W przypadku, gdy wnioskodawca może odzyskać podatek VAT, wówczas koszt tego podatku, wynikający z realizacji projektu, należy uwzględnić we wniosku jako wydatek niekwalifikowany.

Czy z działania 2.1 programu SPO WKP można otrzymać wsparcie na wdrożenie w firmie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji BS 7799?

System zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodny z normą BS 7799 nie mieści się w kategorii doradztwa dotyczącego jakości. Natomiast jeśli jest to informatyczny system zarządzania informacją, można ubiegać się o wsparcie w ramach kategorii „Doradztwo w zakresie innowacji i nowych technologii: Wykorzystanie technologii informatycznych w przedsiębiorstwie”, zaliczanej do działania 2.1.

W instrukcji dotyczącej wypełniania wniosku str. 10, w tabeli jako produkt podana jest „liczba godzin potrzebnych na przeprowadzenie audytu certyfikujacego”. Czy w związku z tym, że certyfikacja nie jest kosztem kwalifikowanym, należy ją ujmować jako produkt? Jeżeli zaś certyfikację trzeba ująć jako produkt, to czy analogicznie należy koszty certyfikacji ująć we wniosku jako koszty niekwalifikowane?

Certyfikacja to nie koszt kwalifikowany, ale jest w tego typu projektach niezbędnym elementem. We wniosku jest mowa o produktach oraz rezultatach projektu, a nie kosztów kwalifikowanych. Skoro niezbędnym rezultatem projektu jest certyfikat, za produkt należy uznać m.in. przeprowadzony proces certyfikacji. Liczba godzin potrzebnych na przeprowadzenie audytu certyfikującego jest przykładowym wskaźnikiem opisującym ten produkt. Analogicznie, koszty certyfikacji należy ująć we wniosku jako koszty niekwalifikowane.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Monika Niewinowska

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Kariera / O podatku i świadectwach