O PODATKU PRZESĄDZA RODZAJ LEASINGU

Otto Patrycja, Królak Jarosław
08-06-2000, 00:00

O PODATKU PRZESĄDZA RODZAJ LEASINGU

Specjaliści zwracają uwagę na poszczególne aspekty umów leasingowych

Podstawowym kryterium podziału umów leasingowych jest określenie zobowiązań stron, rodzajów ich świadczeń oraz sposób zakończenia umowy. Klasyfikacja ma zasadnicze znaczenie przy rozliczeniach z fiskusem.

Ze względu na liczbę i status stron umowy wyróżnia się leasing bezpośredni i pośredni.

Korzyści obopólne

Leasing bezpośredni polega na tym, że sam producent oddaje swoje produkty do używania w zamian za zapłatę czynszu.

— Nie trzeba kupować danej rzeczy, a producent zachowuje własność oddanej w używanie maszyny lub urządzenia. Ta forma korzystna jest dla biorcy, który uzyskuje środki produkcji na lepszych warunkach niż przy udziale pośredników, tj. firm leasingowych. Producent zaś zwiększa zbyt swoich wyrobów — mówi Ewa Raczyńska, dyrektor ds. marketingu w Kredyt Lease.

Leasing pośredni wyróżnia się tym, że uczestniczą w nim minimum trzy podmioty, producent, użytkownik i pośrednik.

— Pośrednik kupuje od producenta produkt wskazany mu przez przyszłego użytkownika. Następnie przekazuje mu go odpłatnie do korzystania, zachowując jednocześnie własność rzeczy. W transakcjach, przy których przedmiot leasingu posiada znaczną wartość niezbędny jest zazwyczaj udział instytucji refinansującej. Mamy wtedy do czynienia z leasingiem popieranym. Podmiot refinansujący, swoją wierzytelność zabezpiecza zastawem, a stawki leasingowe przeznaczane są na zwrot pożyczki. Ten rodzaj leasingu jest stosunkowo drogi — dodaje Ewa Raczyńska.

Najbardziej ugruntowany jest podział na leasing operacyjny i finansowy.

Najczęściej w obrocie

Leasing operacyjny zbliżony jest do umowy dzierżawy i najmu. Polega on na oddaniu na czas oznaczony w użytkowanie środka trwałego w zamian za umówione opłaty miesięczne.

Przez czas trwania umowy jej przedmiot zaliczany jest do majątku leasingodawcy i przez niego amortyzowany. Korzystający może zaliczyć opłaty leasingowe w koszty uzyskania przychodu przedsiębiorstwa.

Jest to doskonała forma leasingu dla firm zainteresowanych wyłącznie użytkowaniem danego przedmiotu, zwłaszcza samochodów. Umowy takie są zawierane zazwyczaj na okres od 18 do 60 miesięcy.

Korzyści i koszty

Leasingodawca przy leasingu finansowym ustala raty w taki sposób, aby zapewnić sobie zysk jeszcze przed zużyciem przedmiotu. Przy tej formie leasingu leasingodawca ponosi wszelkie koszty związane z jego utrzymaniem i ubezpieczeniem. Istnieje jednak możliwość wliczenia ubezpieczenia w koszt rat leasingowych. Korzystający zobowiązany jest do zwrotu przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy.

— Leasing finansowy osiąga jednak bezdyskusyjną przewagę nad kredytem w przypadku umowy leasingu na okres co najmniej 60 miesięcy przedmiotów z grupy3-6 Klasyfikacji Rodzajowej Środków Trwałych. Obecnie obowiązujące przepisy podatkowe umożliwiają bowiem leasingobiorcy ustalenie stawki amortyzacji proporcjonalnie do okresu umowy — informuje Tomasz Musiałkowski, dyrektor marketingu w WBK Finanse & Leasing.

Leasing finansowy podobny jest do umowy kupna na raty. Polega on na tym, że leasingobiorca korzysta z przedmiotu oddanego w leasing przez czas zbliżony do okresu jego gospodarczej używalności.

Spłacić kredyt

Umowa stron zazwyczaj zawiera klauzulę, na mocy której leasingobiorca będzie mógł nabyć na własność rzecz stanowiącą przedmiot leasingu po ustaniu umowy. W leasingu tym koszty utrzymania przedmiotu ponosi leasingobiorca i w związku z tym nie są one wliczane do rat. Z uzyskanych rat, które stanowią zysk, leasingodawca pokrywa poniesione nakłady na przedmiot leasingu. W celu zabezpieczenia interesu klienta, firmy leasingowe oddają mu prawo dysponowania rzeczą po zakończeniu leasingu.

— Konsekwencje podatkowe zawarcia takiej umowy są w zasadzie identyczne jak w przypadku kredytu bankowego. Kosztem są tu odpisy amortyzacyjne oraz część odsetkowa opłaty leasingowej. Przepisy podatkowe umożliwiają ustalenie stawki amortyzacji proporcjonalnie do okresu umowy. Przy wyższej stawce nastąpi szybsze wygenerowanie korzyści podatkowych. Rata kapitałowa nie jest dla korzystającego kosztem. Spłatę wartości przedmiotu leasingu traktuje się tu jak spłatę pożyczki. Leasingobiorca zalicza do kosztów uzyskania przychodu pełne raty odsetkowe. Natomiast VAT od całości uiszcza jednorazowo po otrzymaniu faktury — wyjaśnia Adam Surowski z BRE Leasing.

Leasing zwrotny może być odmianą zarówno leasingu operacyjnego jak i finansowego. Polega on na sprzedaży przez leasingobiorcę środka trwałego firmie leasingowej, a następnie podpisaniu umowy leasingu operacyjnego na sprzedany środek trwały. Przedmiotem umowy jest tu zmiana prawa własności aktywów. Pozwala to na korzystanie z przedmiotu umowy po cenie jego bieżącej wartości rynkowej. Wynikiem tego jest zwiększenie aktywów leasingobiorcy.

Patrycja Otto, Jarek Królak

DROŻEJ ZNACZY TANIEJ: Im krótszy jest okres leasingu, niższa stawka amortyzacji oraz wyższa opłata leasingowa, tym leasing operacyjny jest efektywniejszy podatkowo — informuje Tomasz Musiałkowski, dyrektor ds. marketingu w WBK Finanse & Leasing. fot. PD

JAK W KREDYCIE: Dla klienta leasingu finansowego konsekwencje podatkowe zawarcia umowy są w zasadzie identyczne jak w przypadku kredytu bankowego. Kosztem są tu odpisy amortyzacyjne oraz część odsetkowa opłaty leasingowej. Rata kapitałowa jest traktowana jak spłata pożyczki — wyjaśnia Adam Surowski z BRE Leasing. fot. B. Skrzyński

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Otto Patrycja, Królak Jarosław

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Tematy

Puls Biznesu

Prawo / O PODATKU PRZESĄDZA RODZAJ LEASINGU