Obrót opakowaniami zwrotnymi a VAT

MAGDALENA SZCZEPAŃSKA, doradca podatkowy, Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA NATALIA SĘK, młodszy konsultant, Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA
opublikowano: 17-05-2018, 22:00

Z perspektywy obrotu gospodarczego opakowania zwrotne nie stanowią przedmiotu transakcji, a jedynie zabezpieczenie towaru przed uszkodzeniem.

Na gruncie podatku VAT mogą jednak przysporzyć podatnikom wielu problemów. Niezna-jomość przepisów w tym zakresie może doprowadzić do nieprawidłowego opodatkowania VAT, a w konsekwencji, do zaległości podatkowej.

Kluczową kwestią jest prawidłowe określenie podstawy opodatkowania VAT dla dostawy towaru dostarczanego w opakowaniu zwrotnym. Zgodnie z przepisami ustawy o VAT podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dostawca otrzyma lub otrzymał (obejmuje to także koszty dodatkowe, w tym opakowania). Ta zasada ogólna nie ma zastosowania w przypadku pobrania lub określenia kaucji za opakowania zwrotne przez dostawcę w umowie dotyczącej dostawy towarów.

Niezwrócenie opakowań przez nabywcę ma swoje konsekwencje w podatku VAT. Zgodnie z art. 29a ust. 12 ustawy o VAT — powoduje to konieczność podwyższenia podstawy opodatkowania dostarczonych towarów o wartość opakowań. Jeśli termin na zwrot opakowań nie został wskazany w umowie, przyjmuje się, że w 60. dniu od dnia wydania opakowań dostawca ma obowiązek naliczyć VAT od ich wartości. W przypadku określenia terminu zwrotu w umowie, obowiązek ten powstaje następnego dnia. Co z fakturą? Zasadą ogólną jest, że wszystkie koszty dodatkowe poniesione w związku z dostawą, łącznie z wartością przekazanych opakowań, wykazywane są na fakturze dokumentującej dostawę. Jeśli opakowania zostaną zwrócone, a ich wartość została uwzględniona w podstawie opodatkowania i wykazana na fakturze, zgodnie z art. 106j ust 1 pkt 3 ustawy o VAT, podatnik wystawia fakturę korygującą „na minus”, w której pomniejszy podstawę opodatkowania o wartość zwróconych opakowań. Ustawodawca nie określił terminu na wystawienie takiej faktury.

Jeśli pobrano kaucję na przekazane opakowania zwrotne, a więc ich wartość nie jest wskazana na fakturze pierwotnej, niezwrócenie opakowań w terminie, zgodnie z art. 106i ust. 5 ustawy o VAT, rodzi obowiązek wystawienia faktury korygującej „na plus”. Powinna ona zostać wystawiona nie później niż 7. dnia od określonego w umowie terminu zwrotu opakowań, lub 60. dnia od wydania opakowania, gdy umowa nie przewiduje tego terminu.

Złożone procesy dostaw komplikują rozliczenia VAT w zakresie opakowań zwrotnych, ze względu na kwestię włączania lub wyłączania ich wartości z podstawy opodatkowania, z czym związane są obowiązki dotyczące fakturowania i prawidłowego ujęcia faktur korygujących w rejestrach VAT. Dla podatników prowadzących działalność gospodarczą przydatnym narzędziem może okazać się ewidencja opakowań, które w danym okresie rozliczeniowym zostały wydane i zwrócone. W przypadku dostaw towarów w opakowaniach zwrotnych między kilkoma podmiotami, koordynacja tego procesu nie powinna być kłopotliwa. Co innego, gdy podatnik dokonuje masowych dostaw do wielu podmiotów lub dostaw między spółkami produkcyjnymi i dystrybucyjnymi z grupy. Może się bowiem zdarzyć, że opakowania zwrotne należące do spółki produkcyjnej będą służyć działalności gospodarczej spółek dystrybucyjnych.

W takiej sytuacji należy dodatkowo zbadać konsekwencje podatkowe, jakie wiążą się z używaniem i wydaniem opakowań przez podmioty z grupy. Odpowiedź na to pytanie wymaga jednak analizy indywidualnego przypadku podatnika. Warto zrobić to przed rozpoczęciem dostaw na dużą skalę. © Ⓟ

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: MAGDALENA SZCZEPAŃSKA, doradca podatkowy, Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA NATALIA SĘK, młodszy konsultant, Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Tematy

VAT

Puls Biznesu

Puls Firmy / Obrót opakowaniami zwrotnymi a VAT