Obwieszczenie o aukcji w postępowaniu upadłościowym ROTR Spółdzielni Mleczarskiej w Rypinie

  • Komunikat partnera
opublikowano: 07-11-2019, 16:45

I. Przedmiotem aukcji jest przedsiębiorstwo ROTR Spółdzielni Mleczarskiej w Rypinie, jako całość w rozumieniu art. 551 k.c., szczegółowo opisane w opisie i oszacowaniu przedsiębiorstwa z dnia 17 stycznia 2019 r. sporządzonym przez biegłego sądowego Leszka Olszewskiego oraz w opinii z dnia 31 grudnia 2018 r. sporządzonej przez rzeczoznawców majątkowych Pawła Pomarańskiego i Krzysztofa Bartusia, stanowiącej integralną część ww. opisu i oszacowania z wyłączeniem następujących składników masy upadłości:

a) ruchomości określonych w postanowieniu Sądu Rejonowego w Toruniu V Wydział Gospodarczy z dnia 18.04.2019 r., sygn. akt V GUo 1/19, co do których ustanowiony został zakaz zbywania do czasu prawomocnego zakończenia sprawy wywołanej pozwem o wyłączenie z masy upadłości, (załącznik nr 1 do regulaminu aukcji);
b) samochodów osobowych Skoda Octavia o numerach rejestracyjnych CRY 44LC, CRY 66LC;
c) zapasów;
d) należności przysługujących Upadłej;
e) 4.000,00 udziałów w spółce Laboratorium Analiz Żywności i Pasz Rypin Sp. z o.o. z siedzibą w Rypinie.

II. Cena wywoławcza przedmiotu aukcji wynosi 20.000.000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych) netto. Cena wywoławcza przedmiotu aukcji nie stanowi ceny minimalnej przedmiotu aukcji. Cena minimalna przedmiotu aukcji została określona w uchwale Rady Wierzycieli z dnia 28 października 2019 r. i nie zostanie ujawniona do czasu rozstrzygnięcia aukcji. Syndyk zastrzega, że w przypadku gdyby najwyższa zaoferowana cena uzyskana w toku aukcji była niższa od ceny minimalnej określonej uchwałą Rady Wierzycieli z dnia 28 października 2019 r., Rada Wierzycieli może wyrazić następczą zgodę na sprzedaż przedmiotu aukcji za najwyższą zaoferowaną w toku aukcji cenę.

III. Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest wpłata wadium w wysokości 1.000.000,00 zł (słownie: jednego miliona złotych) na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 30 1240 1936 1111 0010 8574 8049, prowadzony przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, najpóźniej do dnia 22 listopada 2019 r., wskazując w tytule przelewu „WADIUM”.

IV. Aukcja odbędzie się w dniu 29 listopada 2019 r. o godz. 11.00 w biurze syndyka Sylwestra Zięciaka przy ul. Warszawskiej 6 lok. 5 w Toruniu.

V. Szczegółowe wymogi warunków uczestnictwa w aukcji zostały określone w regulaminie aukcji z dnia 30 października 2019 r. Pełen tekst regulaminu aukcji znajduje się na stronie internetowej biura syndyka www.kancelaria-murawski-zieciak.pl.

VI. Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu aukcji lub ogłoszenia o aukcji albo unieważnienia postępowania na każdym jej etapie bez podawania przyczyn nawet po zamknięciu aukcji i wyborze oferty. Wadia zostaną wówczas zwrócone bez oprocentowania.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Komunikat partnera

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu