Obwieszczenie: Syndyk masy upadłości Fermy Drobiu Borkowski, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki 100 udziałów w Spółce Wytwórnia Pasz - Borkowski

  • Materiał partnera
opublikowano: 06-02-2018, 16:09
aktualizacja: 06-02-2018, 16:13

Syndyk masy upadłości Fermy Drobiu Borkowski Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Barłożni Wolsztyńskiej, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki 100 udziałów w Spółce Wytwórnia Pasz – Borkowski Sp. z o.o., za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż 3.000,00 zł netto (słownie: trzy tysiące złotych netto).

Ogólne warunki sprzedaży:

  1. Przedmiot sprzedaży stanowi 100 udziałów w Spółce Wytwórnia Pasz – Borkowski Sp. z o.o., określonych i wycenionych w „Oszacowaniu wartości przedsiębiorstwa Fermy Drobiu Borkowski Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej” z dnia 17 stycznia 2017 r. sporządzonym przez biegłego sądowego mgr inż. Wojciecha Wojdyło.
  2. Bezwarunkowe oferty w formie pisemnej wraz z wymaganymi dokumentami, składać należy w terminie do dnia 5 marca 2018 roku do godz. 12:00 w Kancelarii Syndyka: Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Restrukturyzacyjnych GRENDA w Poznaniu, ul. Młyńska 5a/1, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na sprzedaż składników masy upadłości Fermy Drobiu Borkowski Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Barłożni Wolsztyń- skiej (udziały w Wytwórni Pasz - Borkowski Sp. z o.o.) – NIE OTWIERAĆ” z podaniem sygnatury akt sprawy „XI GUp 67/14”.
  3. Oferta powinna zawierać w szczególności dokładne oznaczenie składającego ofertę, oferowaną cenę, nie niższą niż cena wywoławcza oraz spełniać wymogi określone w regulaminie sprzedaży.
  4. Do oferty kupna dołączyć należy dowód wpłaty wadium w kwocie 10% wartości ceny wywołania na konto masy upadłości w BZ WBK 43 1090 2590 0000 0001 3436 2750. 
  5. Zwrot wadium nastąpi w kwocie nominalnej.
  6. Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w całości lub w części w każdym czasie bez podania przyczyny. 
  7. Z wyceną przedsiębiorstwa oraz regulaminem sprzedaży zapoznać się można w Kancelarii Syndyka: Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Restrukturyzacyjnych GRENDA w Poznaniu, ul. Młyńska 5a/1, tel. 61-670-73-73 od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do 17.00 oraz na stronie internetowej Syndyka: www.kancelariagrenda.pl
© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Materiał partnera

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu