Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

  • Komunikat partnera
opublikowano: 31-01-2019, 13:43

Na podstawie art. 12 ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 15 ust. 1 i ust. 4, art. 38 pkt 2 lit. i, art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2302, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, zm. poz. 1629),

zawiadamiam

że w dniu 23 stycznia 2019 r. na wniosek Inwestora, którym jest: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ–SYSTEM S.A. z/s w Warszawie, ul. Mszczonowska 4,02-337 Warszawa, działający przez pełnomocnika Pana Marcina Marchwińskiego, Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 2/19, zmieniającą decyzję tego Organu Nr 32/15 z dnia 28 grudnia 2015 r., zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa gazociągu w/c DN100 MOP 8,4 MPa od stacji redukcyjno-pomiarowej Gryfów Śląski DN100MOP 8,4 MPa do gazociągu w/c Jeleniów – Dziwiszów DN500 MOP 8,4 MPa w ramach budowy gazociągu Jeleniów – Dziwiszów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego”, w części dotyczącej: zatwierdzenia projektu budowlanego w zakresie dotyczącym: zmiany trasy przebiegu gazociągu na działkach o numerach ewidencyjnych: nr 184/4, nr 170/1, nr 185, AM-3, obręb 0001 Gryfów Śląski, jednostka ewidencyjna Gryfów Śląski – miasto; dz. nr 76/4 (powstała z podziału działki nr 76), AM-2.3, obręb 0005 Ubocze, jednostka ewidencyjna Gryfów Śląski – ob. Wiejski,

Z treścią decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 2/19, wydanej dnia 23 stycznia 2019 r. zapoznać się można w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Plac Powstańców Warszawy 1, pokój 2114, w godzinach od 9.00 do 15.00.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, wskazuję dzień 1 lutego 2019 r. – data ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski, w urzędowych publikatorach teleinformatycznych – Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów oraz w prasie lokalnej, jako ten w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Zawiadomienie niniejsze po upływie czternastu dni od wskazanego powyżej terminu uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym z dniem 15 lutego 2019 r.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Komunikat partnera

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu