OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

  • Komunikat partnera
opublikowano: 25-02-2019, 15:59

Na podstawie art. 12 ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 15 ust. 1 i ust. 4, art. 38 pkt 2 lit. m, art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2302, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, zm. poz. 1629),

zawiadamiam

że w dniu 12 lutego 2019 r. na wniosek Inwestora, którym jest: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ–SYSTEM S.A. z/s w Warszawie, ul. Mszczonowska 4,02-337 Warszawa, działający przez pełnomocnika Pana Dariusza Adamowicza, Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 4/19, zmieniającą decyzję tego Organu Nr 9/17 z dnia 24 maja 2017 r., zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8,4 MPa odcinek Brzeg – Zębice – Kiełczów wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego w ramach zadania pn.: „Budowa gazociągu Zdzieszowice – Wrocław DN1000 MOP 8,4 MPa ok. 130 km wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, obejmująca: Odcinek I – Brzeg - Zębice-Kiełczów o długości ok. 46 km, Odcinek II – Zdzieszowice-Brzeg o długości ok. 84 km, w części dotyczącej zatwierdzenia projektu budowlanego w zakresie zmiany trasy przyłącza elektroenergetycznego do zespołu zaporowo-upustowego (ZZU) Sobocisko na działce nr 342, AM-1, obręb 0025 Sobocisko, jednostka ewidencyjna 021514_2, Oława – gmina.

Z treścią decyzji Wojewody Dolnośląskiego zapoznać się można w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, pokój 2114, w godzinach pracy Urzędu.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, wskazuję dzień 26 lutego 2019 r. – data ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Gminy Oława, w urzędowych publikatorach teleinformatycznych - Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów oraz w prasie o zasięgu ogólnopolskim, jako ten w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Zawiadomienie niniejsze po upływie czternastu dni od wskazanego powyżej terminu uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym z dniem 12 marca 2019 r.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Komunikat partnera

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu