Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

  • Komunikat partnera
opublikowano: 15-01-2020, 16:05

IF-PP.747.24.2019.GM2

Na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1554 ze zm.), w związku z art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2096 ze zm.)

zawiadamiam właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości,

że Wojewoda Dolnośląski na wniosek z dnia 26.08.2019 roku (data wpływu 03.09.2019 roku) złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, reprezentowaną przez Panią Beatę Potyrałę – Zastępcę Dyrektora Oddziału we Wrocławiu, wydał decyzję Nr I-Pg-1/20 zmieniającą decyzję Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Pg-32/15 z dnia 18 czerwca 2015 roku, o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu polegającej na: budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN 100 MOP 8,4 MPa od stacji redukcyjno-pomiarowej Gryfów Śląski DN 100 MOP 8,4 MPa do gazociągu wysokiego ciśnienia Jeleniów – Dziwiszów DN 500 MOP 8,4 MPa w ramach budowy gazociągu Jeleniów – Dziwiszów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego, lokalizowanego na terenie działek nr 184/3, 184/4, 185, 170/1 AM-3, obręb 0002 Gryfów Śląski, nr 76 AM-2,3, nr 818/2, 817, 816, 815, 785, 784, 19, 787, 790, 791/2, 621, 619, 1035/346, 1036/346, 1037/346, 819/8, 624, 819/3, 620 AM-2, obręb 0005 Ubocze, gmina miejska i wiejska Gryfów Śląski, powiat lwówecki, województwo dolnośląskie, zmienioną decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Pg-16/17 z dnia 12 września 2017 roku (znak: IF-PP.747.18.2017.GM2), utrzymaną w mocy decyzją Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 2 listopada 2018 roku, (znak: DLI.1.6620.35.2017.AN.9).

Z treścią wydanej decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Pg-1/20 można zapoznać się w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, pokój 2110 w godzinach pracy Urzędu.

Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego – wskazuję dzień 16 stycznia 2020 roku jako ten w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie – data ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej BIP Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Miasta i Gminy Gryfów Śląski oraz w prasie o zasięgu ogólnopolskim. Zawiadomienie niniejsze, po upływie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym z dniem 30.01.2020 roku.

Zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, odwołanie od niniejszej decyzji wnosi się do Ministra Rozwoju, za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego, w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia lub doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji. Odwołanie od niniejszej decyzji administracyjnej powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 34 ust. 3 przywołanej ustawy).

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Komunikat partnera

Polecane