Czytasz dzięki

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

  • Komunikat partnera
opublikowano: 30-03-2020, 15:09

IF-AB.7840.2.18.2019.MN

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 13 ust. 1, ust. 3, ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 191, zm. poz. 284) art. 82 ust. 3 pkt 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 256)

zawiadamiam,

że w dniu 11 grudnia 2019 r., na wniosek Inwestora – Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin – Jeziorna działającego przez pełnomocników Pana Jerzego Dziepaka oraz Pana Dariusza Bajorka, uzupełniony pod względem formalnym dnia 30 stycznia 2020r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej projekt rozbiórki i udzielającej pozwolenia na rozbiórkę dla zadania pn.: „Rozbiórka istniejącej linii 400 kV Czarna Pasikurowice – Część 2”, przewidziana na n/w nieruchomościach:


Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, wskazuję dzień 31 marca 2020 r. – data ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Gminy Ruja, Urzędu Gminy Malczyce, Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej, Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich, Urzędu Gminy Wisznia Mała, na stronach internetowych wymienionych Urzędów oraz w prasie o zasięgu ogólnopolskim. Zawiadomienie niniejsze po upływie czternastu dni od wskazanego powyżej terminu uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym z dniem 15 kwietnia 2020 r.

W myśl art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, strony postępowania mają prawo do czynnego w nim udziału, przeglądania akt sprawy oraz składania wniosków i uwag w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1, w Wydziale Infrastruktury, w pokoju 2107, w godzinach pracy Urzędu, w terminie siedmiu dni od dnia zawiadomienia w drodze publicznego obwieszczenia.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Komunikat partnera

Polecane