Czytasz dzięki

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

  • Komunikat partnera
opublikowano: 25-03-2020, 13:29

WI–I.7840.4.2.2020.AC

Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 w związku z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 191) zawiadamiam, że na wniosek inwestora – Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Andrzeja Bućko, w dniu 5 marca 2020 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, dla inwestycji pn.: „Budowa stacji elektroenergetycznej 400 (220) 110 kV Wyszków wraz z infrastrukturą techniczną: budową budynku technicznego, budynku pompowni wraz ze zbiornikami ppoż. Kiosku zaworów, budową stanowiska transformatora 400 (200) kV, konstrukcji wsporczych pod przewody i aparaturę energetyczną, linii kablowych (SN, nn, teletechnicznych i innych), dróg wewnętrznych, sieciami wody ppoż, budowy wewnętrznej kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjno – chłonnym, kanalizacji sanitarnej wraz z bezodpływowym zbiornikiem na ścieki sanitarne oraz rozbiórka istniejącego budynku magazynowego”. Adres zamierzenia budowlanego dz. nr ew. 42/2, 49/3, 50/6, 51/6, 52/6 obręb 0019 Turzyn, jednostka ewidencyjna 143501_2 Brańszczyk”.

Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, Punkt Obsługi Klienta, pokój nr 7, w pon. 13ºº - 16ºº, czw. godz. 8ºº - 12ºº), gdzie można zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie.
Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne.

Zgodnie z art. 41 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) – dalej Kpa, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W myśl art. 41 § 2 Kpa zaniedbanie tego obowiązku powoduje, że doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Zawiadomienie, zgodnie z art. 49 Kpa uważa się za dokonane po upływie 14 dni, od dnia publicznego ogłoszenia w niniejszej sprawie.

WI–I.7840.4.2.2020.AC

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Komunikat partnera

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu