Czytasz dzięki

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego

  • Komunikat partnera
opublikowano: 11-05-2020, 15:53

Zgodnie z art. 12 ust. 1, w związku z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2019 r., poz. 1554 ze zm.) – dalej ustawy, oraz zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) - dalej Kpa, niniejszym zawiadamia się, że w dniu 7 maja 2020 r. Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję Nr 40/SPEC/2020 o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości, w celu w celu wykonania badań podłoża gruntowego dla określenia warunków geotechnicznych, w celu wykonania w/w przedsięwzięć dla:

inwestor: Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa

inwestycja: „budowie gazociągu w/c DN1000 MOP 8,4 MPa Gustorzyn-Wronów Etap III, Rawa Mazowiecka – Wronów, jako część inwestycji „budowa gazociągów Wronów – Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi na terenie województwa lubelskiego, mazowieckiego, łódzkiego i wielkopolskiego”,

Adres zamierzenia inwestycyjnego (województwo mazowieckie):
powiat białobrzeski:
gm. Stara Błotnica:
obręb Gózd Stary, działka 554,
obręb Gózd Nowy, działka 87,
powiat kozienicki:
gm. Głowaczów:
obręb Studnie, działki 53/1, 163, 276,
gm. Kozienice:
obręb Nowiny, działka 438/4,
obręb Janów, działka 219,
gm. Sieciechów:
obręb Słowiki Stare, działka 127/1,
obręb Sieciechów, działki 873, 886,
obręb Słowiki, działka 381,
gm. Gniewoszów:
obręb Regów Stary, działka 35/1,
gm. Głowaczów:
obręb Studnie, działka 217,
obręb Brzóza, działka 118/1,
powiat radomski:
gm. Jedlińsk:
obręb Urbanów, działka 148,
obręb Jeziorno, działka 279.

Decyzja o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości zezwala inwestorowi na przeprowadzenie prac polegających na wykonaniu otworów wiertniczych oraz sondowania statycznego CPTu niezbędnego do opracowania badań geologicznych i określenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektu. Inwestor po zakończeniu pomiarów i badań lub innych prac, o których mowa w art. 19a ust. 1 ustawy, obowiązany jest przywrócić nieruchomość do stanu poprzedniego.

Jeżeli przywrócenie do stanu poprzedniego nie jest możliwe albo powoduje nadmierne trudności lub koszty, właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości przysługuje od inwestora odszkodowanie. Do ustalenia wysokości i wypłacenia odszkodowania stosuje się odpowiednio przepisy art. 124 ust. 2 i ust. 4-7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65).

Z treścią ww. decyzji można się zapoznać w siedzibie tutejszego urzędu - Wydział Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Wydana w sprawie decyzja, zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy, posiada rygor natychmiastowej wykonalności. Od przedmiotowej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Minister Rozwoju w Warszawie, za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o jej wydaniu, zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy.

Odwołanie od wydanej w sprawie decyzji administracyjnej, powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie, zgodnie z art. 34 ust. 3 ustawy.

Zawiadomienie, zgodnie z art. 49 Kpa uważa się za dokonane po upływie 14 dni, od dnia publicznego ogłoszenia w niniejszej sprawie.

WI-I.747.3.13.2020.MP

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Komunikat partnera

Polecane