Czytasz dzięki

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego

  • Komunikat partnera
opublikowano: 21-05-2020, 13:50

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2019 r., poz. 1554) oraz zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) - dalej Kpa, niniejszym zawiadamia się, że w dniu 8 maja 2020 r. na wniosek inwestora zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu dla:

inwestor: PGNiG Termika S.A.
ul. Modlińska 15, 03-216 Warszawa

inwestycja: „budowa gazociągu wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, łączącego jednostkę wytwórczą w Ciepłowni Kawęczyn w Warszawie z siecią przesyłową gazową tj. gazociągiem wysokiego ciśnienia relacji Rembelszczyzna - Wronów” w zakresie: Części I – część liniowa budowy gazociągu wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi łączącego jednostkę wytwórczą w ciepłowni Kawęczyn w Warszawie z gazociągiem wysokiego ciśnienia relacji Rembelszczyzna – Wronów, na terenie działek ewidencyjnych wg. poniższego zestawienia:

Adres zamierzenia inwestycyjnego:
województwo mazowieckie,
powiat wołomiński, gmina Ząbki:
obręb 0052, 03-28:
działki ew. nr: 36/2, 35/6, 35/5, 34/2,
obręb 0058, 03-34:
działki ew. nr: 13/3, 14/2, 13/1, 13/4, 14/1,
obręb 0059, 03-35:
działki ew. nr: 30/11, 30/2, 30/12, 1 /2, 30/1, 1/1,
gmina Zielonka:
obręb 0024, 5-20-01:
działki ew. nr: 4,
powiat m.st. Warszawa, dzielnica Rembertów:
obręb 0803, 3-08-03:
działki ew. nr: 1/ 4, 1/1,
obręb 0805, 3-08-05:
działki ew. nr: 96/61, 96/53, 96/63, 10/3, 9/4, 96/54, 18/1, 96/46, 96/76

Dla wyżej wymienionych nieruchomości, w celu zapewnienia prawa do wejścia na teren nieruchomości dla prowadzenia na nich budowy inwestycji w zakresie terminalu, a także prac związanych z rozbiórką, przebudową, zmianą sposobu użytkowania, utrzymaniem, eksploatacją, użytkowaniem, remontami oraz usuwaniem awarii, wojewoda w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu ograniczy, za odszkodowaniem, sposób korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia w szczególności na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do założenia, przeprowadzenia oraz korzystania z tych przewodów i urządzeń - art. 24 ust. 1 i ust. 1b ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.
Stosownie do treści art. 8 ust. 1 ww. ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, informuję, że akta przedmiotowej sprawy znajdują się w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, gdzie do czasu wydania orzeczenia, strony mogą się zapoznać z materiałem dowodowym w niej zgromadzonym po wcześniejszym telefonicznym umówieniu, w godzinach 13:00- 16:00 – poniedziałek, 8:00- 12:00 – czwartek.
Zgodnie z art. 41 § 1 Kpa, w toku postępowania strony oraz ich przedstawicielei pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W myśl art. 41 § 2 Kpa, zaniedbanie tego obowiązku powoduje, że doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Dzień publicznego obwieszczenia: 22 maja 2020 r.
WI-I.747.3.12.2020.JK

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Komunikat partnera

Polecane