Czytasz dzięki

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego

  • Komunikat partnera
opublikowano: 23-06-2020, 15:57

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2019 r., poz. 1554 ze zm.), niniejszym zawiadamia się, że w dniu 8 czerwca 2020 r. została wydana decyzja Nr 54/SPEC/2020 Wojewody Mazowieckiego o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu dla:

inwestor: PGNiG Termika Spółka Akcyjna
ul. Modlińska 15, 03-216 Warszawa

inwestycja: „budowa gazociągu wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, łączącego jednostkę wytwórczą w Ciepłowni Kawęczyn w Warszawie z siecią przesyłową gazową tj. gazociągiem wysokiego ciśnienia relacji Rembelszczyzna - Wronów” w zakresie: Części I – część liniowa budowy gazociągu wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi łączącego jednostkę wytwórczą w ciepłowni Kawęczyn w Warszawie z gazociągiem wysokiego ciśnienia relacji Rembelszczyzna – Wronów, na terenie działek ewidencyjnych wg. poniższego zestawienia:

Adres zamierzenia inwestycyjnego: województwo mazowieckie,
powiat wołomiński, gmina Ząbki:
obręb 0052, 03-28: działki ew. nr: 36/2, 35/6, 35/5, 34/2,
obręb 0058, 03-34: działki ew. nr: 13/3, 14/2, 13/1, 13/4, 14/1,
obręb 0059, 03-35: działki ew. nr: 30/11, 30/2, 30/12, 1 /2, 30/1, 1/1,
gmina Zielonka:
obręb 0024, 5-20-01: działki ew. nr: 4,
powiat m.st. Warszawa, dzielnica Rembertów:
obręb 0803, 3-08-03: działki ew. nr: 1/ 4, 1/1,
obręb 0805, 3-08-05: działki ew. nr: 96/61, 96/53, 96/63, 10/3, 96/56, 9/4, 96/54, 96/59, 96/22, 96/66, 18/1, 96/55, 96/57, 96/46, 96/67, 96/58, 96/76

Na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 1b ww. ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, dla wyżej wymienionych nieruchomości, w celu zapewnienia prawa do wejścia na teren nieruchomości dla prowadzenia na nich budowy inwestycji w zakresie terminalu, a także prac związanych z rozbiórką, przebudową, zmianą sposobu użytkowania, utrzymaniem, eksploatacją, użytkowaniem, remontami oraz usuwaniem awarii, wojewoda w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu ogranicza, za odszkodowaniem, sposób korzystania z ww. nieruchomości przez udzielenie zezwolenia w szczególności na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do założenia, przeprowadzenia oraz korzystania z tych przewodów i urządzeń.

Wydana w sprawie decyzja, zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy posiada rygor natychmiastowej wykonalności. Jednocześnie zawiadamia się, że Wojewoda Mazowiecki w dniu 16 czerwca 2020 r. postanowieniem Nr 655/SAAB/2020 dokonał z urzędu sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w treści ww. decyzji. Na powyższe postanowienie Wojewody Mazowieckiego służy zażalenie.

Z treścią decyzji oraz z aktami sprawy można się zapoznać w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.

Strona chcąca zapoznać się z aktami postępowania, bądź wypożyczyć dokumentację może tego dokonać na pl. Bankowym 3/5 pok. 7 w poniedziałek w godz. 13:00 - 16:00 lub w czwartek w godz. 8:00 - 12:00 po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod nr 22 695-62-19. Osoby nieumówione nie będą obsługiwane.

Czas przeznaczony na zapoznanie się z aktami wynosi do 30 min i nie może zostać przedłużony. W pokoju nr 7 może przebywać tylko jedna osoba do jednej sprawy.

Podczas przeglądania akt obowiązuje nakaz zachowania 1,5 m odległości pomiędzy osobami oraz nakaz używania rękawiczek jednorazowych, dezynfekcji dłoni oraz zasłaniania ust i nosa. Zawiadomienie, zgodnie z art. 49 Kpa, uważa się za dokonane po upływie 14 dni, od dnia publicznego ogłoszenia w niniejszej sprawie.

Data publicznego obwieszczenia: 24 czerwca 2020 r. WI-I.747.3.12.2020.JK

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Komunikat partnera

Polecane