Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

  • Komunikat partnera
opublikowano: 20-05-2019, 13:11

AP-1.7840.1.32-8.2019.MR

Na podstawie art. 12 ust. 1 i 1a w związku z art. 19a ust. 3 i art. 19b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) zawiadamia się, że na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie działającego poprzez pełnomocnika P. Rafała Przybyłkiewicza, została wydana 17.05.2019 r. decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 103/2019 o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości, w celu wykonania badań geologicznych w ramach zadania: Inwestycja stanowiąca infrastrukturę niezbędną do obsługi międzynarodowego Gazociągu Bałtyckiego (Baltic Pipe) stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Danii – część lądowa. Etap 2: gazociąg od Terminala Konarzewo do Węzła Płoty – DN1000 wraz z Węzłem Płoty.

Kukań: nr ewid. 23/1 - Kukań, gmina Gryfice, powiat gryficki, woj. zachodniopomorskie, Nr KW: SZ1G/00000809/2. 

Strony postępowania mają prawo zapoznać się z treścią przedmiotowej decyzji w siedzibie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej, ul. Wały Chrobrego 4, pokój 240, w godzinach od 8:00 do 14:00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (tel. 914303570). Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, przedmiotowa decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu. Zgodnie z art. 34 ust. 2 i ust. 3 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, od decyzji przysługuje odwołanie do Ministra Inwestycji i Rozwoju za pośrednictwem organu, który wydał niniejszą decyzję, w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie od niniejszej decyzji administracyjnej powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa wskazuje się 21 maja 2019 r. jako dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Zawiadomienie uważa się z dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Zastępca dyrektora
Marta Rodziewicz

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 4, 70 – 502 Szczecin
tel. 91 43-03 315, 091 43-42-413, fax. 91 43-30-250,
e-mail: wojewoda@szczecin.uw.gov.pl

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Komunikat partnera

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu