Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

  • Komunikat partnera
opublikowano: 26-07-2019, 16:09

AP-1.7840.1.45-8.2019.MM

Na podstawie art. 12 ust. 1 w związku z art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2017 r., poz. 2302 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z 19.02.2019 r. (uzupełniony 10.04.2019 r.), Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie działającego poprzez pełnomocnika Pana Michała Miziewicza, Wojewoda Zachodniopomorski w dniu 22.07.2019 r. wydał decyzję nr 108/2019, znak: AP-1.7840.1.45-6.2019.MM, o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa stacji regulacyjnej za ZZU Kaminke wraz z budową gazociągów wysokiego ciśnienia DN300”.

Działki objęte inwestycją:
Miasto Świnoujście, obręb Przytór 18
dz. nr: 200/15 (KW SZ1W/00051054/0), 200/28 (KW SZ1W/00036980/9), 613/12 (KW SZ1W/00051089/4), 200/26 (KW SZ1W/00036980/9), 200/16 (KW SZ1W/00052633/0), 613/15 (KW SZ1W/00044138/1), 613/17 (KW SZ1W/00044138/1), 200/27 (KW SZ1W/00036980/9), 613/18 (KW SZ1W/00044138/1), 613/16 (KW SZ1W/00044138/1), 200/29 (KW SZ1W/00036980/9), 200/31 (KW SZ1W/00036980/9), 227/8 (KW SZ1W/00053790/5)

Jednocześnie, zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się, że z zebranymi materiałami dotyczącymi tego postępowania można zapoznać się w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, pokój 240 (tel. 91 4303476), od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.00 i w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia zawiadomienia, wnieść ewentualne swoje uwagi i wyjaśnienia w tej sprawie.
Zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, stronie niezadowolonej z podjętego rozstrzygnięcia przysługuje prawo złożenia odwołania w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji albo w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia lub doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji.
Zgodnie z art. 34 ust. 3 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
Zgodnie z art. 15 ust. 4a ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu odwołanie od decyzji Wojewody wnosi się do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego, Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna – art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego. Na mocy art. 34 ust. 1 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, przedmiotowa decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.
Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa wskazuje się 29 lipca 2019 r. jako dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Zawiadomienie uważa się z dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Komunikat partnera

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu