Ochrona środowiska to zysk dla firmy

ARTUR KOPEĆ, członek zarządu Grupy Azoty S.A.
opublikowano: 09-11-2017, 22:00

Zmiany klimatu nie noszą przy sobie paszportu, nie respektują granic — tymi słowami do globalnej solidarności w walce z ociepleniem klimatu wzywał Ban Ki Mun, sekretarz generalny ONZ, podczas ostatniego szczytu klimatycznego w Paryżu. Chociaż dziś nikt nie ma wątpliwości, że zmiany klimatyczne mają kolosalny wpływ na ludzkie życie, środowisko naturalne i światową gospodarkę, powodując straty ekonomiczne idące w setki miliardów dolarów rocznie, to wciąż brakuje wspólnego mianownika dla działań, które ograniczą ich konsekwencje w przyszłości. Na szczęście jest też dobra wiadomość. Rośnie świadomość tego problemu wśród przedstawicieli biznesu, którzy coraz częściej, nie oglądając się na powstające na szczeblu krajowym, regionalnym czy międzynarodowym regulacje klimatyczne, podejmują własne inicjatywy proekologiczne, działając zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju.

Pozytywny trend w inwestycjach związanych z klimatem jest obserwowany w wielu sektorach gospodarczych na całym świecie. Mają w tym udział również polskie firmy. Bezkompromisowe podejście do kwestii związanych z ochroną środowiska naturalnego widać doskonale na przykładzie Grupy Azoty, która w ostatnich latach konsekwentnie zwiększała wydatki na inwestycje m.in. w poprawę jakości powietrza, ograniczenie zużycia energii, gospodarkę wodno-ściekową czy ograniczanie uciążliwości akustycznej. Dziś stanowią one przeszło 20 proc. całości nakładów inwestycyjnych Grupy.

Jednym z filarów zrównoważonego rozwoju Grupy Azoty, który opiera się na zintegrowanym podejściu do aspektów społecznych, środowiskowych i ekonomicznych, jest zrównoważona produkcja. Prowadzimy działalność w sposób odpowiedzialny i bezpieczny, bazując na technologiach ograniczających wpływ produkcji na środowisko naturalne, gwarantujących efektywność energetyczną i spełniających najwyższe wymagania środowiskowe. Do jednego z najważniejszych projektów w tym zakresie należy zaliczyć powstałą w zakładach produkcyjnych w Tarnowie nową instalację oczyszczania spalin, na którą składa się instalacja odazotowania spalin oraz instalacja odsiarczania spalin z budżetem na przeszło 90 milionów zł. Realizacja projektu umożliwi elektrociepłowni Grupy Azoty redukcję emisji dwutlenku siarki o przeszło 1500 t/rok i tlenku azotu o przeszło 500 t/rok. Wielomilionowe wydatki na modernizacje i inwestycje w nowoczesne urządzenia minimalizujące wpływ na środowisko ponoszone są również w pozostałych zakładach Grupy. W Kędzierzynie ukończono pierwszy etap budowy elektrociepłowni i modernizację instalacji mocznika, w Policach trwa budowa węzła oczyszczania spalin połączona z modernizacją elektrociepłowni i zmiana technologii produkcji kwasu fosforowego, z kolei w Puławach trwa modernizacja kotła parowego OP-215 nr 2 w celu redukcji emisji tlenków azotu.

Wyznacznikiem podejmowanych przez nas inicjatyw proekologicznych jest przede wszystkim troska o pracowników, lokalne społeczności i otoczenie, w którym funkcjonujemy. Ale warto też pamiętać, że poszukiwanie nowych, efektywniejszych rozwiązań w zakresie ochrony środowiska to czysty zysk dla przedsiębiorstwa. Sprzyja jego modernizacji, pobudza innowacyjność i stanowi źródło przewagi konkurencyjnej, co przekłada się na wzrost wartości firmy z korzyścią dla wszystkich interesariuszy. © Ⓟ

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: ARTUR KOPEĆ, członek zarządu Grupy Azoty S.A.

Polecane