Odbiór e-faktur korygujących – krok do przodu

opublikowano: 05-06-2019, 22:00

Zwrot towarów przez nabywcę, zmiana ceny na skutek rabatu czy błąd na fakturze pierwotnej nakładają na podatnika VAT obowiązek wystawienia faktury korygującej.

LIDIA ADAMEK-BACZYŃSKA, doradca podatkowy, Partner w Doradztwo Podatkowe WTS & Saja

OLGA PALCZEWSKA, doradca podatkowy, Senior Consultant w Doradztwo Podatkowe WTS & Saja

Jeśli w jej wyniku dojdzie do obniżenia podstawy opodatkowania (tzw. korekta in minus), podatnik może skorygować swoje rozliczenia i wykazać podatek należny w niższej wysokości. Musi jednak otrzymać potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przez nabywcę.

Warunek posiadania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej in minus przez nabywcę wynika wprost z ustawy o VAT. Precyzują one również termin jego otrzymania — w celu obniżenia podstawy opodatkowania VAT podatnik musi otrzymać to potwierdzenie przed upływem terminu na złożenie deklaracji podatkowej za miesiąc, w którym nabywca otrzymał fakturę korygującą. Jeśli nastąpi to po tym terminie, ma on wprawdzie prawo do uwzględnienia faktury korygującej, lecz dopiero w rozliczeniu za miesiąc, w którym potwierdzenie otrzymał. Przykładowo: podatnik wystawił fakturę dokumentującą sprzedaż 2 czerwca 2019 r., a kilka dni później udzielił rabatu dotyczącego tej transakcji. Chcąc ująć fakturę pierwotną i korygującą w rozliczeniu za ten sam miesiąc, powinien w czerwcu 2019 r. wystawić fakturę korygującą in minus, wysłać ją do nabywcy oraz otrzymać potwierdzenie jej odbioru przed terminem złożenia deklaracji VAT za czerwiec 2019 r., tj. do 25 lipca 2019 r. Nabywca powinien otrzymać tę fakturę korygującą do końca czerwca 2019 r.

Ustawa o VAT nie określa formy potwierdzenia odbioru faktury korygującej. Papierowe faktury przechodzą powoli do lamusa. Częściej są wystawiane elektronicznie, przesyłane z wykorzystaniem skrzynek pocztowych (np. przez e-mail) bądź udostępniane z wykorzystaniem platform elektronicznych. Dotyczy to też korekt. Rodzi się pytanie, jak udokumentować ich odbiór.

W najnowszym wyroku z 5 lutego 2019 r. (I FSK 230/17) NSA wskazał, iż wystarczającym potwierdzeniem otrzymania e-faktury korygującej, jak również skanu papierowej, wysłanych za pośrednictwem poczty e-mail, jest generowana automatycznie przez system informacja, że dotarła ona na skrzynkę odbiorcy faktury (autoresponder). Nie jest konieczny ani zwrotny e-mail potwierdzający odbiór, ani jego zwrotne potwierdzenie drogą pocztową. NSA nie zgodził się jednak z tym, że warunek otrzymania potwierdzenia byłby spełniony przez sam brak informacji o niedoręczeniu wiadomości, nawet jeżeli komunikat o błędzie nie zostałby wygenerowany w określonym w umowie terminie. Autoresponder jest zatem konieczny. To i tak jednak kolejny krok w kierunku zmniejszania obciążenia administracyjnego i kosztów w firmach i jednocześnie duże ułatwienie dla wielu przedsiębiorstw, które wdrożyły elektroniczny obieg dokumentów.

Należy jednak mieć na uwadze, że wyrok zapadł w związku z zaskarżeniem interpretacji indywidualnej, w której organ podatkowy nie zgodził się na taką formę potwierdzania e-faktur korygujących. Najbliższa przyszłość pokaże, czy pod wpływem wyroku NSA organy podatkowe zaczną prezentować bardziej postępowe podejście do biznesu w tym zakresie.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu