Odliczenie VAT od faktury niezarejestrowanego sprzedawcy

Lidia Adamek-Baczyńska, doradca podatkowy, Doradztwo Podatkowe WTS & SAJA; Natalia Błażejewska, konsultant, Doradztwo Podatkowe WTS & SAJA
opublikowano: 19-07-2018, 22:00

Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przysługuje podatnikom nabywającym towary lub usługi wykorzystywane do wykonywania przez nich czynności opodatkowanych VAT.

Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przysługuje podatnikom nabywającym towary lub usługi wykorzystywane do wykonywania przez nich czynności opodatkowanych VAT. Ustawa o VAT zawiera jednak szereg ograniczeń w zakresie prawa do odliczenia VAT. Jednym z takich przypadków jest brak rejestracji nabywcy jako podatnika VAT czynnego (art. 88 ust. 4 ustawy o VAT). A co, jeżeli to sprzedawca, a nie nabywca, nie jest zarejestrowany dla potrzeb VAT? Przepisy ustawy o VAT nie zawierają regulacji, które wskazują, czy podatnikowi w takim przypadku przysługuje prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT.

Jakie jest stanowisko sądów? W sprawie tej wielokrotnie wypowiadały się sądy polskie, jak również TSUE. Zgodnie ze stanowiskiem TSUE, brak rejestracji sprzedawcy dla potrzeb VAT oraz niewywiązywanie się przez niego z deklarowania oraz płacenia VAT należnego, w przypadku gdy usługi zostały wykonane, a nabywca posiada faktury zawierające wymagane dane, nie pozbawia podatnika będącego nabywcą prawa do odliczenia. W tej kwestii wypowiedział się również ostatnio NSA. W wyroku z dnia 7 marca 2018 r. (I FSK 769/16) NSA wskazał, że błędy formalne nie mogą zaburzać neutralności podatku VAT, o ile podatnik nie miał, bądź nie mógł mieć świadomości co do nieprawidłowości występujących po stronie kontrahenta. Sytuacja dotyczyła spółki, która od grudnia 2013 r. nabywała od kontrahenta usługi informatyczne. Odliczała ona VAT z faktur otrzymywanych od niego, gdyż były one związane z działalnością opodatkowaną VAT. We wrześniu 2014 r. uzyskała informację, że kontrahent nie jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT. Spółka nie wiedziała, czy kontrahent wywiązywał się z ciążących na nim obowiązków w podatku VAT. Wystąpiła z wnioskiem o interpretację indywidualną celem potwierdzenia jej prawa do odliczenia VAT z faktur wystawianych przez kontrahenta.

Organy podatkowe odmówiły spółce prawa do odliczenia VAT. To prawo przyznał jej WSA, który uwzględnił skargę. NSA również przyznał spółce rację, jednakże wskazał, że będzie mogła odliczyć VAT tylko z faktur otrzymanych do września 2014 r. Do tego bowiem momentu można było zakładać dobrą wiarę spółki. Zatem faktury otrzymane po tej dacie nie stanowią podstawy do odliczenia podatku VAT z nich wynikającego.

Dobra wiara podatnika — podstawą do zachowania prawa do odliczenia VAT. W ocenie NSA, prawo do odliczenia VAT z faktury wystawionej przez podmiot niezarejestrowany jako podatnik VAT czynny uwarunkowane jest zachowaniem należytej staranności oraz dobrej wiary przez nabywcę. Oznacza to, że od chwili, gdy podatnik otrzymał informację o braku rejestracji kontrahenta dla potrzeb VAT, utracił prawo do odliczenia VAT naliczonego z przedmiotowych faktur. Obecnie brak rejestracji kontrahenta dla potrzeb VAT jest identyfikowany przez organy podatkowe już na etapie weryfikacji plików JPK i zgłaszany podatnikowi przez te organy. Tym samym w momencie, gdy podatnik otrzyma od organów podatkowych informację o braku rejestracji kontrahenta, powinien szczegółowo przeanalizować prawo do odliczenia VAT z kolejnych otrzymanych od niego faktur. © Ⓟ

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Lidia Adamek-Baczyńska, doradca podatkowy, Doradztwo Podatkowe WTS & SAJA; Natalia Błażejewska, konsultant, Doradztwo Podatkowe WTS & SAJA

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Tematy