Odmowa absolutorium i co dalej?

KOMENTARZ PRAWNIKA, MARCIN CHOMIUK, radca prawny, partner w Jara Drapała & Partners
28-07-2016, 22:00

W ostatnim czasie pojawiły się liczne medialne doniesienia o odmowie udzielenia absolutorium członkom organów spółek. Dotyczyły głównie członków zarządów spółek z udziałem skarbu państwa. Zarówno w przypadku spółek z o.o., jak i spółek akcyjnych uchwała dotycząca absolutorium jest jedną z uchwał, które powinny zostać podjęte na zwyczajnym zgromadzeniu podsumowującym rok obrotowy. Wspólnicy czy akcjonariusze mogą swobodnie decydować o udzieleniu absolutorium. Odmowa nie musi być uzasadniona. W przypadku spółek z większą liczbą udziałowców uzyskanie uzasadnienia byłoby o tyle trudne, że głosowanie nad tą uchwałą jest tajne, a żaden z głosujących nie musi przyznawać się, jak głosował. Tym bardziej nie musi tego uzasadniać. Udziałowcy mogą odmówić udzielenia absolutorium także wtedy, gdy zatwierdzili sprawozdanie finansowe i sprawozdanie zarządu obejmujące okres sprawowania funkcji przez członków organów, którym odmówiono skwitowania. Odmowa może dotyczyć wszystkich, jak i poszczególnych osób. Udziałowcy mają tu pełną swobodę.

Absolutorium wyraża aprobatę dla działania funkcjonariuszy spółki w minionym roku obrotowym. Oznacza również, że spółka nie ma, ewentualnie zrzeka się dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu wyrządzenia jej szkody i jednocześnie zobowiązuje się nie pozywać funkcjonariuszy spółki, którzy otrzymali skwitowanie. Absolutorium nie odniesie takiego skutku, gdy uchwałę oparto na nieprawdziwych lub niepełnych informacjach. Na absolutorium funkcjonariusz spółki nie będzie mógł się powołać w przypadku jej upadłości lub wytoczenia powództwa przez udziałowca o naprawienie szkody wyrządzonej spółce.

Odmowa absolutorium nie oznacza automatycznie decyzji o skierowaniu roszczeń przeciwko danej osobie.

W tym celu konieczne jest podjęcie odrębnej uchwały dotyczącej roszczeń o naprawienie szkody przy sprawowaniu zarządu lud nadzoru. Może zostać ona podjęta na tym samym zgromadzeniu, o ile przewidziano ją w porządku obrad albo wszyscy udziałowcy wyrażą na nią zgodę.

Członek organu, któremu odmówiono absolutorium, zazwyczaj na tym samym zgromadzeniu, jeżeli nie wcześniej, jest odwoływany (choć nie występuje tu automatyzm). Odwołanemu członkowi nie przysługuje uprawnienie do zaskarżenia uchwały na drodze korporacyjnej, tj. poprzez wytoczenie powództwa o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały. Jako środek ochrony swoich interesów może on rozważyć tzw. powództwo o ustalenie, że spółce nie przysługują roszczenia odszkodowawcze z tytułu pełnienia obowiązków członka organu spółki w danym roku obrotowym. Inną drogą jest powództwo o ochronę dóbr osobistych, np. dobrego imienia członka organu. Jeżeli odmowa absolutorium kończy się pośrednio pozbawieniem członka organu części wynagrodzenia umownego (premii), może on realizować swoje interesy na drodze sądowej, żądając jego zapłaty.

Jak widać, obrona członka organu pozbawionego absolutorium nie jest łatwa. Nie jest jednak niemożliwa, a wymaga jedynie przemyślanej strategii. © Ⓟ

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: KOMENTARZ PRAWNIKA, MARCIN CHOMIUK, radca prawny, partner w Jara Drapała & Partners

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Firmy / Odmowa absolutorium i co dalej?