Odszkodowanie za nieodebranie towarów a VAT

Lidia Adamek-Baczyńska, doradca podatkowy, Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA; Natalia Błażejewska, konsultant, Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA
opublikowano: 15-10-2018, 22:00

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą zawierając umowy, szczególnie te o istotnej wartości, zwykle zabezpieczają swoje interesy wprowadzaniem zapisów o karach umownych lub odszkodowaniu.

Wielu podatników ma wątpliwości, czy kwota otrzymana od kontrahenta z tytułu niewywiązania się przez niego z warunków umowy podlega opodatkowaniu VAT. Według fiskusa taka kwota może stanowić dla podatnika wynagrodzenie z tytułu świadczenia przez niego usług. W takim przypadku kwota wynagrodzenia podlega opodatkowaniu VAT. Podatnik ma zatem obowiązek zapłacić VAT od otrzymanej kwoty.

Takie stanowisko zaprezentował Dyrektor KIS w wydanej 21 grudnia 2017 r. interpretacji indywidualnej (sygn. 0112-KDIL1-2.4012.583.2017.1.JO). Sprawa dotyczyła spółki, która zawarła z kontrahentem długoterminową umowę na dostawę towarów. Umowa określała liczbę, rodzaj towarów oraz sposób kalkulacji ceny w całym okresie umowy, a także klauzulę zabezpieczającą na wypadek niewywiązania się przez kontrahenta z warunków umowy. Zgodnie z treścią zawartej umowy, jeśli kontrahent nie odbierze zamówionego towaru, a strony nie dojdą do porozumienia w tym zakresie, spółka ma prawo sprzedać nieodebrany towar, natomiast kontrahent ma obowiązek zapłacić spółce różnicę między ceną sprzedaży (niższą) uzyskaną przez spółkę, a ceną wynikającą z umowy. Ponadto kontrahent ma także pokryć koszty związane z nieodebraniem towarów (składowania, finansowania). Zdaniem spółki, kwoty otrzymane od kontrahenta powinny zostać zaklasyfikowane jako odszkodowanie za poniesione przez nią szkody, będące następstwem niewywiązania się z umowy przez kontrahenta i, jako takie, pozostawać poza zakresem VAT. Dyrektor KIS był jednak innego zdania. Wskazał, że otrzymane kwoty stanowią wynagrodzenie za działanie, jakim jest możliwość sprzedaży nieodebranego towaru po cenach bieżących na rzecz innego odbiorcy. Natomiast dla kontrahenta wymierną korzyścią jest możliwość nieodebrania zakontraktowanych towarów. W konsekwencji spółka powinna opodatkować otrzymane kwoty podatkiem VAT.

Innego zdania był WSA we Wrocławiu (I SA/Wr 265/18 z 24.05.2018), do którego spółka wniosła skargę na interpretację indywidualną. Sąd wskazał, że kwota otrzymana od kontrahenta stanowi niewątpliwie odszkodowanie, mając charakter ściśle kompensacyjny. Potwierdza to również wysokość otrzymanej kwoty, która odpowiada wartości wyrządzonej szkody (różnicy między uzyskaną niższą ceną a ceną zakontraktowaną) oraz obejmuje poniesione koszty związane z nieodebraniem towarów. Ponadto obowiązek zapłaty jest konsekwencją zaistnienia określonego zachowania kontrahenta (nieodebrania zamówionych towarów), które jest sprzeczne z treścią zobowiązania. Tym samym otrzymana przez spółkę kwota nie stanowi wynagrodzenia za świadczenie usług podlegające opodatkowaniu VAT. Warto zwrócić uwagę, że ostatnio fiskus prezentuje stanowisko raczej profiskalne w kwestiach dotyczących otrzymywanych przez podatników rekompensat, upatrując w większości takich sytuacji świadczenia usług opodatkowanego VAT (przykładowo: sygn. 0114-KDIP4.4012.222.2018.2.BS z 25.06.2018).

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Lidia Adamek-Baczyńska, doradca podatkowy, Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA; Natalia Błażejewska, konsultant, Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Tematy

VAT