OGŁOSZENIE

Cezary Jarząbek
opublikowano: 21-07-2021, 21:29

W związku z ogłoszeniem opublikowanym w Pulsie Biznesu w dniu 20 lipca 2021 r. („Ogłoszenie”) w sprawie złożenia przez Loxeco Limited („Loxeco”) kontrolowanego i reprezentowanego przez Johna i Filipa Radziwiłła „oferty w wysokości 25.000.000 EUR w celu umożliwienia spłaty niespłaconych obligacji detalicznych, wyemitowanych w celu sfinansowania Mennica Legacy Tower” („Oferta Loxeco”) oraz w nawiązaniu do oferty złożonej przez Mennicę Polską S.A. Tower S.K.A („Oferta Mennicy”) niniejszym oświadczam, że:

  1. wskazane w Ogłoszeniu warunki są rozbieżne z Ofertą Loxeco. Oprócz spłaty obligacji detalicznych oferta Loxeco obejmuje dodatkowo nabycie przez Loxeco tylko części instrumentów finansowych, i to po cenie znacznie niższej niż cena wynikająca z Oferty Mennicy, których dysponentem jest inny inwestor. Ponadto Oferta Loxeco przewiduje, w powyższej cenie, nabycie akcji innych, niewymienionych w Ogłoszeniu spółek tj. GGH Management 3 sp. z o.o. oraz GGH Management 2 sp. z o.o., co de facto ma prowadzić do nieuprawnionego przejęcia kontroli nad Spółką GGH PF Project 3 GGH Management 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna („Spółka”) będącą właścicielem 50% akcji w spółce będącej właścicielem budynku biurowego Mennica Legacy Tower.
  2. Oferta Loxeco jest ofertą niekompletną i niekorzystną dla wszystkich akcjonariuszy Spółki jak również pośrednio dla obligatariuszy. Stanowi dokument, który nie gwarantuje finalizacji transakcji w terminie satysfakcjonującym jej interesariuszy, a jedynie doprowadzi do przejęcia kontroli nad inwestycją Mennica Legacy Tower przez Loxeco kontrolowanego i reprezentowanego przez Johna i Filipa Radziwiłła, przy możliwie najmniejszym zaangażowaniu finansowym z ich strony.
  3. ponadto złożenie takiej oferty na ostatnim etapie negocjacji z Mennicą, nosi znamiona działania w złej wierze zmierzającej do opóźnienia przeprowadzenia transakcji (a nawet jej zniweczenia), która jest już na zawansowanym etapie i wstępną akceptację dla jej przeprowadzenia wyrażali wszyscy akcjonariusze Spółki, w tym Loxeco.
  4. celem jest przeprowadzenie transakcji sprzedaży całości udziału we wspólnej inwestycji Mennica Legacy Tower po jak najwyższej cenie z korzyścią dla wszystkich akcjonariuszy Spółki oraz zaspokojenia wszystkich wierzycieli w tym indywidualnych obligatariuszy.

Publikacja niniejszego ogłoszenia wynika z faktu, że Ogłoszenie Loxeco kontrolowanego i reprezentowanego przez Johna i Filipa Radziwiłła, jest niezgodne z warunkami Oferty Loxeco, co wypełnia znamiona celowego wprowadzania w błąd opinii publicznej w tym obligatariuszy oraz nieuprawnionego wpływania na toczące się postępowania sądowe i prokuratorskie. Celem podejmowanych działań przez Loxeco jest przejęcie własności i kontroli nad projektem Mennica Legacy Tower za cenę i na warunkach gorszych niż oferty przedstawiane przez inne podmioty.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane