Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

  • Materiał partnera
opublikowano: 06-02-2018, 16:13
aktualizacja: 06-02-2018, 16:16

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Oświęcim uchwały Nr XLIII/813/17 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Granice opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmują obszar po- łożony w Oświęcimiu, ograniczony ul. Wysokie Brzegi, Żwirki i Wigury i Chopina, wskazany na załączniku graficznym do w/w uchwały.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Oświęcim, 32-600 Oświęcim, ul. Zaborska 2, w terminie do 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia, tj. do dnia 2 marca 2018 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Na podstawie art. 39 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.), zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu, ograniczonego ul. Wysokie Brzegi, Żwirki i Wigury i Chopina. Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w prognozy do Prezydenta Miasta Oświęcim w terminie do 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia, tj. do dnia 2 marca 2018 r.

Zgodnie z art. 40 ww. ustawy wnioski mogą być wnoszone:

  1. w formie pisemnej na adres Prezydent Miasta Oświęcim, 32-600 Oświęcim, ul. Zaborska 2,
  2. ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim,
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: um@um.oswiecim.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Prezydent Miasta Oświęcim. Wnioski złożone po wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia. 

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Materiał partnera

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Komunikaty / Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego