Czytasz dzięki

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE OGRANICZENIA

  • Komunikat partnera
opublikowano: 16-04-2020, 15:51

SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM

Na podstawie art.114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124 ust. 1 i 2 oraz art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.)

Starosta Bielski

wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, informuje o zamiarze ograniczenia w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w województwie podlaskim, powiecie bielskim, gminie Brańsk, w obrębie Pace, oznaczonej numerem geodezyjnym działki 67, w celu wykonania przez Podlaską Sieć Internetową Sp. z o.o. czynności związanych z budową telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej.

W związku z powyższym wzywa się wszystkie osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły i udokumentowały swoje prawa, pod rygorem pominięcia ich jako strony w postępowaniu o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości w celu przeprowadzenia telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej.

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowej działki, winny zgłosić się w ww. terminie do Wydziału Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim, 17-100 Bielsk Podlaski, ul. 11 Listopada 4, pokój 113b, tel. 85 833 11 40, celem wykazania swoich praw rzeczowych do nieruchomości.

Zgodnie z art. 15zzr ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów, których niezachowanie powoduje wygaśnięcie lub zmianę praw rzeczowych oraz roszczeń i wierzytelności, a także popadnięcie w opóźnienie nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Komunikat partnera

Polecane