Ogłoszenie Prezydenta Miasta Tarnobrzeg o zamiarze ograniczenia w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości

  • Materiał partnera
opublikowano: 20-08-2018, 15:19

Na podstawie art. 124 ust. 1 i 2, art. 124a w zw. z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) Prezydent Miasta Tarnobrzega zawiadamia, o zamiarze wszczęcia, na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin, postępowania o ograniczenie w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr ewid. 2124/3 o pow. 2,9227 ha poł. w Tarnobrzegu obręb 8 Sobów, poprzez udzielenie zezwolenia na założenie i przeprowadzenie przez ww. nieruchomość ziemnej linii kablowej nN wraz ze złączami kablowo – pomiarowymi sieci zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Tarnobrzega nr 15/2018 z dnia 07.05.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. W związku z powyższym w terminie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości winny zgłaszać się do Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7, 39 -400 Tarnobrzeg, pok. 37, tel. 822-65-70 wew. 221. Jeżeli w wyznaczonym terminie nie zgłoszą się osoby, które wykażą że przysługują im prawa rzeczowe do nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. 

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Materiał partnera

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu