Ogłoszenie Starosty Kartuskiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

  • Materiał partnera
opublikowano: 19-04-2018, 16:42
aktualizacja: 19-04-2018, 16:44

Starosta Kartuski wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, działając na podstawie art. 114 ust. 3 i ust. 4 w związku z art. 124 oraz art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zmianami)

informuje

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomo- ści oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki o numerze 151/6 i 151/23 o pow. 0,1956 ha, położonej w obrębie Banino, gmina Żukowo, powiat kartuski poprzez udzielenie zezwolenia na przeprowadzenie przez teren ww. działek inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, zgodnie z aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Banino oraz fragmentu wsi Miszewko, gmina Żukowo., zatw. Uchwałą Nr XLVII/566/2017 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 12 grudnia 2017 r. /Dz. Urz. Woj. Pom., poz. 256 z dnia 22 stycznia 2018 r./.

Przedmiotowa nieruchomość posiada w części ½ udziału nieuregulowany stan prawny.

W związku z powyższym wzywa się następców prawnych Pana Cezarego Leszka Nowickiego oraz inne osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy do daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosili i udokumentowali swoje prawa do powyższej nieruchomości w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kartuzach, mieszczącym się w Kartuzach, przy ulicy 3 Maja 2/1, tel. 58 684 05 96.

Jednocześnie zawiadamiam, że jeżeli w terminie dwóch miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługuje prawo własności lub ograniczone prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z ww. nieruchomości. 

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Materiał partnera

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu