OGŁOSZENIE STAROSTY ŚREDZKIEGO O ZAMIARZE USTALENIA ODSZKODOWANIA ZA NIERUCHOMOŚĆ O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM

  • Komunikat partnera
opublikowano: 23-03-2018, 09:52
aktualizacja: 23-03-2018, 09:56

Działając na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U. z 2018 roku poz. 121, ze zm.)

Starosta Średzki informuje

o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w Środzie Wielkopolskiej, powiat średzki, województwo wielkopolskie, oznaczoną jako działka nr 1081/2 o powierzchni 0,0276 ha, zapisaną w księdze wieczystej Środa tom IX, karta 452 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej, przejętą na rzecz Powiatu Średzkiego na cele inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Daszyńskiego w Środzie Wielkopolskiej zgodnie z decyzją Starosty Średzkiego nr 461/2017 z dnia 11 sierpnia 2017 roku oraz z decyzją z dnia 1 grudnia 2017 roku o zmianie ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „rozbudowie ul. Daszyńskiego w Środzie Wielkopolskiej na działkach o nr ewid.: 1081, 1125/2, 1904”. Zgodnie z zapisami w księdze wieczystej Środa tom IX, karta 452, właścicielem przedmiotowej działki jest Jan Kajdasz. Z posiadanej dokumentacji wynika, że Pan Jan Kajdasz zmarł w dniu 30 maja 1978 roku w Środzie Wielkopolskiej i nie przeprowadzono (nie zakończono) postępowania spadkowego.

Biorąc powyższe pod uwagę przedmiotową działkę traktuje się jako nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu art. 113 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U. z 2018 r. poz. 121, ze zm.).

W związku z powyższym wzywam osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły i udokumentowały swoje prawa do przedmiotowych nieruchomości.

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, winny zgłosić się do Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami pok. nr 203, w godzinach urzędowania tel. 61 286 62 36.

Jednocześnie zawiadamiam, że jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszej informacji nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do opisanej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie o ustalenie odszkodowania za przedmiotową nieruchomość.

Starosta

/-/ Marcin Bednarz

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Komunikat partnera

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu