Ogłoszenie Starosty Suskiego o zamiarze wszczęcia postępowania o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości

Materiał partnera
opublikowano: 19-12-2017, 15:27
aktualizacja: 19-12-2017, 15:32

Działając na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124 i 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm. ), Starosta Suski informuje o zamiarze wszczęcia postępowania w celu ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonych jako:

- działka ewidencyjna nr 6535 o pow. 0,1280 ha, położonej w Stryszawie, objętej księgą wieczystą nr KR1B/00016906/7, w której własność ujawniona jest po 1/4 części na rzecz Bronisławy Starzak, Józefa Starzak, Wojciecha Starzak i Stanisławy Starzak – zmarłych, po których nie przeprowadzono postępowania spadkowego,

- działka ewidencyjna nr 4213 o pow. 0,5920 ha, położonej w Lachowicach, objętej księgą wieczysta nr KR1B/00050988/5, w której własność ujawniona jest na rzecz Stanisława Zachury – zmarłego, po którym nie przeprowadzono postępowania spadkowego i Stanisławy Zachury we współwłasności ustawowej majątkowej małżeńskiej,

- działka ewidencyjna nr 9768/3 o pow. 0,0250 ha, położonej w Suchej Beskidzkiej, objętej księgą wieczystą nr KR1B/00059410/6, w której własność ujawniona jest w 1/3 części na rzecz Andrzeja Adamek i Ireny Adamek we współwłasności ustawowej majątkowej małżeńskiej, 1/3 części na rzecz Romana Mikołajek i Zofii Mikołajek we współwłasności ustawowej majątkowej małżeńskiej i 1/3 części na rzecz Marii Adamek – zmarłej, po której nie przeprowadzono postępowania spadkowego.

Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości polegać będzie na wydaniu zezwolenia na założenie i przeprowadzenie nowej linii napowietrznej dwutorowej 110 kV relacji Jeleśnia – Sucha Beskidzka w związku z realizacją inwestycji pn.: „Poprawa bezpieczeństwa zasilania obszaru Żywiecczyzny. Budowa linii napowietrznej dwutorowej 110 kV, wraz z budową GPZ Jeleśnia oraz rozbudową stacji GPZ Sucha i GPZ Zabłocie”.

W związku z powyższym wzywam osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowych nieruchomości, do zgłaszania swoich roszczeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej przy ul. Kościelna 5b, w terminie dwóch miesięcy licząc od daty obwieszczenia niniejszego ogłoszenia.

Brak zgłoszenia się osób legitymujących się prawem do tej nieruchomości skutkować będzie pominięciem ich jako stron postępowania.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Materiał partnera

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu