Ogłoszenie Starosty Suskiego o zamiarze wszczęcia postępowania o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości

  • Komunikat partnera
opublikowano: 07-05-2018, 10:04
aktualizacja: 07-05-2018, 10:05

działając na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124 i 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm. ), Starosta Suski informuje

o zamiarze wszczęcia postępowania w celu ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonych jako:

- działka ewidencyjna nr 1112 o pow. 0,5572 ha, położona w Pewelce, objęta Aktem Własności Ziemi Nr 30/79, w którym własność wpisana jest na rzecz Stanisława Michałek i Zofii Michałek we współwłasności w 1/2 części – zmarłych. Umową przekazania własności i posiadania gospodarstwa rolnego z dnia 17.09.1979 r. Nr 41/79r. udział Stanisława Michałek przejęła córka, natomiast po zmarłej Zofii Michałek nie przeprowadzono postępowania spadkowego,

- działka ewidencyjna nr 1008 o pow. 0,0889 ha, położona w Pewelce, objęta Aktem Własności Ziemi Nr 1807/74, w którym własność wpisana jest na rzecz Władysława Kyzia i Teofili Kyzia – zmarłych, po których nie przeprowadzono postępowania spadkowego,

- działki ewidencyjne nr 2736 o pow. 0,0745 ha ( odpowiada częściowo pgr. l.kat. 2736 części – Lwh 94 – zaginiona ) i nr 2737 o pow. 0,4913 ha ( odpowiada częściowo p.gr. l.kat 2737 części – Lwh 94 – zaginiona), położone w Kurowie, we władaniu samoistnym osób fizycznych zgodnie z wpisem w ewidencji gruntów i budynków tut. urzędu, dla której wg posiadanych informacji nie została założona księga wieczysta, jak również brak innych dokumentów świadczących o własności,

- działka ewidencyjna nr 3282/1 o pow. 0,2482 ha, położona w Kurowie, we władaniu samoistnym osoby fizycznej zgodnie z wpisem w ewidencji gruntów i budynków tut. urzędu, dla której wg posiadanych informacji nie została założona księga wieczysta, jak również brak innych dokumentów świadczących o własności,

- działki ewidencyjne nr 2537 o pow. 0,0424 ha i nr 2538 o pow. 0,1881 ha, położone w Kurowie, we władaniu samoistnym osoby fizycznej zgodnie z wpisem w ewidencji gruntów i budynków tut. urzędu, dla której wg posiadanych informacji nie została założona księga wieczysta, jak również brak innych dokumentów świadczących o własności,

- działki ewidencyjne nr 3267/7 o pow. 0,0588 ha i nr 3267/9 o pow. 0,0239 ha, położone w Kurowie, we władaniu samoistnym osób fizycznych zgodnie z wpisem w ewidencji gruntów i budynków tut. urzędu, dla której wg posiadanych informacji nie została założona księga wieczysta, jak również brak innych dokumentów świadczących o własności,

- działka ewidencyjna nr 3267/8 o pow. 0,1453 ha, położona w Kurowie, we władaniu samoistnym osoby fizycznej zgodnie z wpisem w ewidencji gruntów i budynków tut. urzędu, dla której wg posiadanych informacji nie została założona księga wieczysta, jak również brak innych dokumentów świadczących o własności,

- działki ewidencyjne nr 3175 o pow. 1,8724 ha i nr 3198 o pow. 0,3540 ha, położone w Lachowicach, zgodnie z wpisem w ewidencji gruntów i budynków tut. urzędu, stanowią własność Józefy Dyduch i Tadeusza Dyduch – zmarłego, po którym nie przeprowadzono postępowania spadkowego. Jak wynika z posiadanych informacji dla ww. działek nie została założona księga wieczysta, jak również brak innych dokumentów świadczących o prawie własności,

- działki ewidencyjne nr 6441 o pow. 0,0725 ha i nr 6443 o pow. 0,6981 ha, położone w Lachowicach, objęte Aktem Własności Ziemi Nr 266/73, w którym własność wpisana jest na Wincentego Dyduch i Agnieszkę Dyduch na prawach wspólności ustawowej – zmarłych. Po Wincencie Dyduch nie przeprowadzono postępowania spadkowego, natomiast po Agnieszce Dyduch, na podstawie prawomocnego postanowienia z dnia 27 stycznia 2015 r. Sygn. akt I Ns 344/15 w udziale 1/2 części właścicielem jest spadkobierca,

- działka ewidencyjna nr 5017 o pow. 0,0703 ha, położona w Stryszawie, objęta Aktem Własności Ziemi Nr 2075/75, w którym własność wpisana jest na rzecz Stanisława Cyganik i Marii Cyganik na prawach wspólności ustawowej – zmarłych. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej Wydział I Cywilny z dnia 27 maja 2003 r. Sygn. akt I Ns 189/03, o stwierdzenie nabycia spadku oraz dział spadku, m.in. przedmiotowa działka została przyznana Marii Cyganik. Po zmarłej Marii Cyganik nie przeprowadzono postępowania spadkowego,

- działka ewidencyjna nr 7696 o pow. 0,2287 ha, położona w Stryszawie, objęta Aktem Własności Ziemi Nr 8294/75, w którym własność wpisana jest na rzecz Stefanii Spyrki – zmarłej, po której nie przeprowadzono postępowania spadkowego,

- działka ewidencyjna nr 8198 o pow. 0,0690 ha, położona w Stryszawie, we władaniu samoistnym osób fizycznych zgodnie z wpisem w ewidencji gruntów i budynków tut. urzędu, dla której wg posiadanych informacji nie została założona księga wieczysta, jak również brak innych dokumentów świadczących o własności.

Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości opisanych powyżej polegać będzie na zezwoleniu Wnioskodawcy na założenie i przeprowadzenie przewodów linii dwutorowej kablowej 110 kV relacji Jeleśnia – Sucha Beskidzka na działce ewid. nr 1112, a na pozostałych działkach linii napowietrznej dwutorowej 110 kV relacji jw., a dodatkowo na posadowieniu słupa na działkach ewid. nr 2737, nr 6441 i nr 8198, w ramach realizacji projektu pod nazwą; „Poprawa bezpieczeństwa zasilania obszaru Żywiecczyzny. Budowa linii napowietrznej dwutorowej 110 kV, wraz z budową GPZ Jeleśnia oraz rozbudową stacji GPZ Sucha i GPZ Zabłocie”.

W związku z powyższym wzywam osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowych nieruchomości, do zgłaszania swoich roszczeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b, w terminie dwóch miesięcy licząc od daty obwieszczenia niniejszego ogłoszenia. Brak zgłoszenia się osób legitymujących się prawem do tych nieruchomości skutkować będzie pominięciem ich jako stron postępowania.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Komunikat partnera

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu