Czytasz dzięki

OGŁOSZENIE SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI STAL-MET NIECZAJ SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI

  • Komunikat partnera
opublikowano: 01-10-2020, 16:25

OGŁOSZENIE SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI STAL-MET NIECZAJ SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ W SKARBIMIERZU-OSIEDLE [KRS: 0000573638]

Syndyk masy upadłości STAL-MET Nieczaj sp. z o.o. w upadłości ustanowiony w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych do sygn. akt V GUp 1/19, na podstawie uchwały Rady Wierzycieli z dnia 8 września 2020 r.: zaprasza do składania ofert nabycia od masy upadłości:

  • 60.100 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy sto) udziałów w Hakamore sp. z o.o. w upadłości, KRS: 0000643506, dalej („Udziały”), względem których Sędzia komisarz prawomocnym postanowieniem z dnia 28.03.2019 r. określił ich obowiązek zwrotu do masy upadłości, które to zostały objęte wyceną sporządzoną przez biegłego Jarosława Jaromina.


Cena wywoławcza za udziały Hakamore zgodnie z uchwałą Rady Wierzycieli nr 06/09/2020 wynosi 100% wartości udziałów liczone od wskazanej w opisie i oszacowaniu udziałów sporządzonym przez biegłego Jarosława Jaromina z dnia 05.03.2020 r. „wartości rynkowej dla wymuszonej sprzedaży” czyli 1 450 000,00 PLN netto (słownie jeden milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Warunki uczestnictwa w sprzedaży:

1. sprzedaż odbędzie się w drodze nieograniczonego pisemnego konkursu ofert- pisemną ofertę spełniającą warunki Regulaminu [zamieszczonego na stronie www.stal-met.kubiczekm.com] może złożyć każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;
2. warunkiem uczestnictwa w sprzedaży jest wpłata wadium na rachunek masy upadłości prowadzony w Santander Bank Polska S.A. o numerze: 78 1090 1186 0000 0001 4150 6015, w nieprzekraczalnym terminie do 29.10.2020 r. Za wpłatę wadium będzie uważane wyłącznie uznanie rachunku masy upadłości kwotą wadium najpóźniej w dniu 29 października 2020 roku;
wadium wynosi 145 000,00 PLN (sto czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100).


Tryb składania ofert:

1. oferty w konkursie ofert należy składać pisemnie wyłącznie w języku polskim w terminie do dnia 30 października 2020 roku, do godz. 16:00 w Biurze Syndyka w Katowicach (40-028) przy ul. Francuskiej 34 V p. w godzinach od 9:00 do 19:00. W wypadku nadania oferty przesyłką pocztową lub kurierską o złożeniu oferty decyduje data i godzina jej doręczenia do Biura Syndyka.


Konkurs ofert:

1. otwarcie ofert nastąpi 30 października 2020 roku o godz. 16:15 w Biurze Syndyka przy ul. Francuskiej 34 V. p. w Katowicach przez Syndyka w obecności, co najmniej dwóch współpracowników, spośród których jeden protokołuje przebieg konkursu ofert (dalej „Komisja Konkursowa”).


Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętych niniejszym ogłoszeniem, można uzyskać pod numerem telefonu: +48 32 308 0000 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00, jak również drogą elektroniczną pod adresem: info@kubiczekm.com.
Wszelkie dokumenty powiązane z przetargiem dostępne są pod adresem: www.stal-met.kubiczekm.com.


Marcin Mirosław Kubiczek (kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny – licencja nr 244)

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Komunikat partnera

Polecane