OGŁOSZENIE SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI STAL-MET NIECZAJ SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI [KRS: 0000573638]

  • Komunikat partnera
opublikowano: 01-09-2022, 14:13
Play icon
Posłuchaj
Speaker icon
Close icon
Zostań subskrybentem
i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Syndyk masy upadłości STAL-MET Nieczaj sp. z o.o. w upadłości ustanowiony w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych do sygn. akt V GUp 1/19, na podstawie uchwały Rady Wierzycieli z dnia 8 lipca 2022 r.:

zaprasza do składania ofert nabycia od masy upadłości:

1.Prawa własności niezabudowanych nieruchomości położonych w Kościerzycach na które składają się prawo własności nieruchomości, dla której prowadzona jest KW nr OP1B/00042885/5 i udział wynoszący 6/15 nieruchomości, dla której prowadzona jest KW nr OP1B/00042886/2 wchodzącej w skład masy upadłości, położonej w Kościerzycach, objętej opisem i oszacowaniem sporządzonym przez biegłego Jarosława Jaromina w dniu 30.06.2021 r., zgodnie z którym wartość rynkowa Nieruchomości Kościerzyce wynosi 463 880,00 zł netto (czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt złotych 00/100), a wartość rynkowa dla wymuszonej sprzedaży wynosi 371 104 zł netto (trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy sto cztery złote 00/100).

2.Cena wywoławcza Nieruchomości Kościerzyce wynosi 50% (pięćdziesiąt procent) wartości rynkowej dla wymuszonej sprzedaży (netto), to jest: 185 552,00 zł netto (słownie: sto osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa złote 00/100).

Warunki uczestnictwa w sprzedaży:

1.Sprzedaż odbędzie się w drodze nieograniczonego pisemnego konkursu ofert - pisemną ofertę spełniającą warunki Regulaminu [zamieszczonego na stronie www.stal-met.kubiczekm.com] może złożyć każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

2.Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży jest wpłata wadium na rachunek masy upadłości prowadzony w Mikołowskim Banku Spółdzielczym o numerze: 26 8436 0003 0000 0026 8337 0001 w nieprzekraczalnym terminie do 22.09.2022 r. Za wpłatę wadium będzie uważane wyłącznie uznanie rachunku masy upadłości kwotą wadium najpóźniej w dniu 22 września 2022 roku.

3.Wadium wynosi 18 555,20 zł (słownie: osiemnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć złotych 20/100) (netto). Wpłata może być dokonana wyłącznie przelewem z rachunku bankowego oferenta. W tytule przelewu należy wskazać: wadium do oferty zakupu Nieruchomości Kościerzyce.

4.Oferty mogą być składane wyłącznie łącznie na nieruchomość objętą KW nr OP1B/00042885/5 i udział w nieruchomości objętej KW nr OP1B/00042886/2.

Tryb składania ofert:

1.Oferty w konkursie ofert należy składać pisemnie wyłącznie w języku polskim w terminie do dnia 23 września 2022 roku, godz. 16:00 w Biurze Syndyka w Chorzowie (41-506) przy ul. Działkowej 8 w godzinach pracy Biura Syndyka (bieżącą informację o godzinach pracy Biura Syndyka można uzyskać pod numerem telefonu + 48 32 308 0000). W wypadku nadania oferty przesyłką pocztową lub kurierską o złożeniu oferty decyduje data i godzina jej doręczenia do Biura Syndyka.

Konkurs ofert:

1.Otwarcie ofert nastąpi 23 września 2022 roku o godz. 16:15 w Biurze Syndyka przy ul. Działkowej 8 w Chorzowie, przez Syndyka w obecności co najmniej dwóch współpracowników, spośród których jeden protokołuje przebieg konkursu ofert (dalej „Komisja Konkursowa”).

Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętych niniejszym ogłoszeniem, można uzyskać pod numerem telefonu: +48 32 308 0000 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00, jak również drogą elektroniczną pod adresem: [email protected]

Wszelkie dokumenty powiązane z przetargiem dostępne są pod adresem: www.stal-met.kubiczekm.com.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane