Ogłoszenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego

Materiał partnera
opublikowano: 26-10-2017, 12:49
aktualizacja: 26-10-2017, 12:53

z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu aktualizacji Planu inwestycji transportowych o znaczeniu regionalnym w województwie dolnośląskim realizowanych ze środków EFRR 2014-2020 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 2 i 7, art. 23 ust. 1, art. 39 ust. 1 i 2, art. 46 pkt 2, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 poz. 1405 t.j.), w związku z art. 14 ust. 1 pkt 7 i art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z poźn. zm.), zawiadamia się o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu aktualizacji Planu inwestycji transportowych o znaczeniu regionalnym w województwie dolnośląskim realizowanych ze środków EFRR 2014- -2020 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, niezbędnych dla przeprowadzenia postępowania w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Z niezbędną dokumentacją obejmującą w szczególności:
1. Projekt aktualizacji Planu inwestycji transportowych o znaczeniu regionalnym w województwie dolnośląskim realizowanych ze środków EFRR 2014-2020,
2. Prognozę oddziaływania na środowisko dotyczącą rozwiązań przyjętych w projekcie Planu o którym mowa w pkt 1,
3. Uzgodnienia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

można się zapoznać w siedzibie Instytutu Rozwoju Terytorialnego, ul. Dawida 1A, 50 - 527 Wrocław, w godzinach pracy biura oraz w publicznie dostępnych wykazach prowadzonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, na stronie http://bip.umwd.dolnyslask.pl oraz Instytut Rozwoju Terytorialnego, na stronie http://bip.irt.wroc.pl

Uwagi i wnioski do projektu dokumentu mogą być składane w terminie 21 dni roboczych od ukazania się ogłoszenia. Uwagi i wnioski wniesione po wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
Uwagi i wnioski powinny zawierać nazwisko, imię (nazwę) i adres wnioskodawcy oraz przedmiot uwag i wniosków. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
1. Na piśmie na adres: Instytut Rozwoju Terytorialnego, ul. Dawida 1A, 50 - 527 Wrocław.
2. Ustnie do protokołu w siedzibie Instytutu Rozwoju Terytorialnego.
3. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres irt@irt.wroc.pl z dopiskiem w tytule wiadomości „Aktualizacja Planu inwestycji transportowych - uwagi SOOS”.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Zarząd Województwa Dolnośląskiego.

W Imieniu Zarządu
Marszałek Województwa Dolnośląskiego

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Materiał partnera

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu