Ogólne warunki licencji na publikację tekstów z dziennika „Puls Biznesu”

Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
opublikowano: 17-06-2009, 14:28

 


1. Niniejsze ogólne warunki dotyczą zasad i warunków udzielania przez Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kijowskiej 1 (dalej także Wydawca), licencji na publikację archiwalnych tekstów z dziennika „Puls Biznesu” wyłącznie na rzecz podmiotów, których teksty te dotyczą, zwanych dalej Klientami.

2. Za tekst archiwalny z dziennika „Puls Biznesu” uważany jest tekst po upływie 7 dni od opublikowania go w dzienniku „Puls Biznesu”.

3. Nabycie licencji odbywa się poprzez otrzymanie tekstu w formie elektronicznej (np. plik tekstowy, plik pdf), po uiszczeniu należności licencyjnej określonej w cenniku należności licencyjnych.

4. Nabycie licencji uprawnia Klienta do publikacji tekstów archiwalnych w formie elektronicznej, wyłącznie na ogólnodostępnych stronach internetowych, z ograniczeniami określonymi w punktach poniższych.

5. Udostępniony Klientowi w ramach udzielonej licencji tekst może on publikować wyłącznie na swój użytek, nie może zaś udostępniać tekstu osobom trzecim do publikacji lub jakiegokolwiek innego wykorzystania.

6. Zakazana jest w szczególności jakakolwiek dalsza dystrybucja, obrót, powielanie oraz rozpowszechnianie, udostępnianie w sieci wewnętrznej lub zewnętrznej oraz udostępnianie publiczne  przez Klienta, w szczególności w celach zarobkowych, tekstu przekazanego mu w ramach licencji, niezależnie od sposobu i formy, także w zamkniętych serwisach internetowych, jak intranet, newsletter wewnętrzny.

7. Przy opublikowaniu tekstu Klient ma obowiązek opatrzyć go oznaczeniem danych dotyczących źródła („Puls Biznesu”) i numeru wydania, z którego pochodzi tekst oraz  linkiem do strony pb.pl.

8. Na podstawie uzyskanej licencji do publikacji tekstu Klient nie nabywa praw autorskich do tekstu, a jedynie prawo publikowania tekstu na warunkach określonych w niniejszych ogólnych warunkach.

9. Uiszczenie należności licencyjnej jest równoznaczne z akceptacją niniejszych ogólnych warunków.

10. Jakiekolwiek inne korzystanie z tekstu nie objęte postanowieniami niniejszych ogólnych warunków wymaga udzielenia przez Wydawcę odrębnej, uprzedniej zgody i zawarcia tym zakresie odrębnej umowy, pod rygorem odpowiedzialności wobec Wydawcy za bezprawne wykorzystanie i naruszenie praw Wydawcy.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.

Polecane