Okocim <OKOC.WA> 10/2004: Oświadczenie w sprawie przestrzegania ładu korporacyjnego w Spółce

Marcin Gesing
24-02-2004, 09:03

Okocim <OKOC.WA> 10/2004: Oświadczenie w sprawie przestrzegania ładu korporacyjnego w Spółce 10/2004: OŚWIADCZENIE W SPRAWIE PRZESTRZEGANIA ŁADU KORPORACYJNEGO W SPÓŁCE
Stosownie do brzmienia § 22a Regulaminu Giełdy, Zarząd Carlsberg Okocim S.A. przekazuje oświadczenie dotyczące przestrzegania przez Emitenta zasad ładu korporacyjnego.
Zarząd Carlsberg Okocim S.A. przestrzega w sposób ciągły ww. zasad z wyłączeniem następujących punktów:
20. "a) Przynajmniej połowę członków rady nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni. Niezależni członkowie rady nadzorczej powinni być wolni od jakichkolwiek powiązań ze spółką i akcjonariuszami lub pracownikami, które to powiązania mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji."
uzasadnienie: W opini Zarządu Carlsberg Okocim S.A. w zapisie punktu 20. nie doprecyzowana jest intencja umocowania prawnego niezależnego członka rady nadzorczej. Według naszego rozumienia prawa własności, organ jakim jest Rada Nadzorcza, powinien w swoim składzie odzwierciedlać strukturę udziałów wlasnościowych aby umożliwić właściwą i efektywną kontrolę realizacji strategii Spółki i wystarczająco zabezpieczać interesy właścicielskie. Dlatego też nie możemy się zgodzić z proponowanym zapisem.
38. "Wynagrodzenie członków zarządu powinno być ustalane na podstawie przejrzystych procedur i zasad, z uwzględnieniem jego charakteru motywacyjnego oraz zapewnienia efektywnego i płynnego zarządzania spółką. Wynagrodzenie powinno odpowiadać wielkości przedsiębiorstwa spółki, pozostawać w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych, a także wiązać się z zakresem odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji, z uwzględnieniem poziomu wynagrodzenia członków zarządu w podobnych spółkach na porównywalnym rynku."
uzasadnienie: W opini Zarządu Carlsberg Okocim S.A., ze względu na brak danych w Polsce i za granicą, niemożliwe jest odniesienie się do rzetelnego poziomu wynagrodzenia członków zarządu w podobnych spółkach na porównywalnym rynku. Dodatkowo wynagrodzenia członków zarządu w firmach międzynarodowych często stanowią jedynie część ich całkowitego wynagrodzenia dlatego też nie stanowi to bazy porównawczej. Relacje pomiędzy członkami zarządu a organami ich zatrudniającymi powinny być oparte na zdroworozsądkowych zasadach oraz etyce biznesowej. Zasady wynagradzania powinny być oparte na wewnętrznych uzgodnieniach tych instancji bez wpływu czynników zewnętrznych.
39. "Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich członków zarządu powinna być ujawniana w raporcie rocznym w podziale na poszczególne składniki wynagrodzenia. Jeżeli wysokość wynagrodzenia poszczególnych członków zarządu znacznie się od siebie różni, zaleca się opublikowanie stosownego wyjaśnienia."
uzasadnienie: W Polsce jak i w krajach UE oraz USA praktyka ujawniania wysokości wynagrodzeń członków zarządu jest rzadko stosowana ze względu na liczne kontrowersje towarzyszące ich ujawnianiu. Ujawnienie tych danych może stanowić zagrożenie dla osób poddających się takiemu procesowi zwłaszcza w warunkach wysokiego bezrobocia i przestępczości. Dlatego też nie zgadzamy się z wyżej wymienionym punktem ładu korporacyjnego.
Data sporządzenia raportu: 24-02-2004

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Marcin Gesing

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Okocim &lt;OKOC.WA&gt; 10/2004: Oświadczenie w sprawie przestrzegania ładu korporacyjnego w Spółce