Onet <ONPL.WA> Objęcie uprzywilejowanych obligacji o całkowitej wartości 4 milionów USD, wyemitowanych przez podmiot...

10-03-2004, 16:55

Onet <ONPL.WA> Objęcie uprzywilejowanych obligacji o całkowitej wartości 4 milionów USD, wyemitowanych przez podmiot... OBJĘCIE UPRZYWILEJOWANYCH OBLIGACJI O CAŁKOWITEJ WARTOŚCI 4 MILIONÓW USD, WYEMITOWANYCH PRZEZ PODMIOT DOMINUJĄCY
Raport bieżący nr 10/2004
Zarząd Spółki GRUPA ONET.PL S.A. ("Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 10 marca 2004 roku Spółka objęła 8 uprzywilejowanych obligacji serii A o wartości nominalnej 500.000 USD każda i terminie zapadalności przypadającym na dzień 31 marca 2006 roku ("Obligacje"), które wyemitowane zostały w dniu 8 marca 2004 roku przez International Trading and Investments Holdings SA ("ITI Holdings").
Obligacje te, o całkowitej wartości 4 milionów USD, zostały wyemitowane w celu ich nabycia przez Spółkę i dla jej korzyści. Obligacje zostały objęte, na podstawie odpowiedniej uchwały Rady Nadzorczej Spółki w celu efektywnej alokacji zasobów i zapewniają Spółce stabilny, wykraczający ponad krajową ofertę rynkową zysk, stanowiąc równocześnie długoterminowe zabezpieczenie dla pozycji finansowej oraz przyszłego rozwoju Onet.pl SA. Obligacje oprocentowane są na podstawie stawki LIBOR powiększonej o marżę w wysokości 2,65% rocznie i nie są zabezpieczone. Odsetki od Obligacji płatne będą rocznie, w dniu 31 marca 2005 roku oraz w terminie zapadalności.
Objęcie Obligacji jest traktowane jako nabycie aktywów o znacznej wartości w związku z tym, że ich wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki. Nabycie Obligacji zostało sfinansowane przez Spółkę ze środków własnych.
ITI Holdings jest podmiotem dominującym Spółki oraz Grupy ITI, a przedstawiciele jego kadry kierowniczej są również członkami organów władzy Spółki.
Data sporządzenia raportu: 10-03-2004

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Onet &lt;ONPL.WA&gt; Objęcie uprzywilejowanych obligacji o całkowitej wartości 4 milionów USD, wyemitowanych przez podmiot...