Onet <ONPL.WA> Restrukturyzacja zadłużenia zewnętrznego i wewnętrznego spółki Onet.pl S.A.

Onet <ONPL.WA> Restrukturyzacja zadłużenia zewnętrznego i wewnętrznego spółki Onet.pl S.A. RESTRUKTURYZACJA ZADŁUŻENIA ZEWNĘTRZNEGO I WEWNĘTRZNEGO SPÓŁKI ONET.PL S.A. Raport bieżący nr 4/2004 Zarząd Spółki GRUPA ONET.PL S.A. informuje, że uzyskał informację o tym, że spółka Onet.pl S.A. dokonała w dniu 23 stycznia 2004 roku przedterminowej spłaty pełnej kwoty zadłużenia wynikającego z kredytów udzielonych tej spółce przez BRE Bank S.A., a w szczególności spłaty: - kredytu inwestycyjnego - w kwocie 2.453 tys. zł, - kredytu obrotowego - w kwocie 5.000 tys. zł oraz - kredytu w rachunku bieżącym - w kwocie 4.800 tys. zł. W związku z powyższym zakończył się etap restrukturyzacji zadłużenia zewnętrznego Onet.pl S.A., w wyniku przeprowadzenia którego spółka ta nie posiada obecnie żadnych zobowiązań wynikających z udzielonych jej kredytów bankowych. W dniu 26 stycznia 2004 r. Spółka oraz spółka zależna Onet.pl S.A. zawarły również jedenaście aneksów do umów pożyczek udzielonych Onet.pl S.A. przez Spółkę GRUPA ONET.PL S.A. w latach 2000-2003. Umowy pożyczek zmienione powyższymi aneksami, opiewają na łączną kwotę 55.050 tys. złotych. W podpisanych w dniu 26 stycznia 2004 roku aneksach do umów pożyczek, udzielonych Onet.pl S.A. przez Spółkę GRUPA ONET.PL S.A. w latach 2000-2003, spółki uzgodniły przesunięcie rozpoczęcia spłaty odsetek wynikających z tych pożyczek. Spółki uzgodniły, że odsetki od pożyczek za okres od ich udzielenia do dnia 31 stycznia 2004 roku będą zapłacone w 24 równych miesięcznych ratach, płatnych począwszy od lipca 2004 roku. Odsetki od pożyczek, począwszy od odsetek należnych za miesiąc luty 2004 r. będą spłacane na bieżąco. Pozostałe warunki spłaty udzielonych pożyczek nie uległy zmianie. Kwota, na którą opiewa suma udzielonych pożyczek, zmienionych aneksami z dnia 26 stycznia 2004 roku, przekracza 10% kapitałów własnych Spółki. W związku z tym, podpisanie aneksów do umów pożyczek stanowi zmianę znaczącej umowy w rozumieniu §5 ust. 1 pkt 3 RRM. Spółka GRUPA ONET.PL S.A. jest właścicielem akcji uprawniających do 75% kapitału zakładowego spółki zależnej Onet.pl S.A. Data sporządzenia raportu: 26-01-2004

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ