Onet <ONPL.WA> Zbycie udziałów w DRQ Sp. z o.o.

Onet <ONPL.WA> Zbycie udziałów w DRQ Sp. z o.o. ZBYCIE UDZIAŁÓW W DRQ SP. Z O.O. Raport bieżący nr 1/2004 Zarząd Spółki GRUPA ONET.PL S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 6 stycznia 2004 roku podpisana została ze Ster-Projekt S.A. ("Ster-Projekt") Umowa Sprzedaży Udziałów ("Umowa") przez Spółkę na rzecz Ster-Projekt 3.485 udziałów w DRQ Sp. z o.o. ("DRQ") o wartości nominalnej 1.000 zł każdy, stanowiących 85% kapitału zakładowego tej spółki i uprawniających do wykonywania 85% głosów na Zgromadzeniu Wspólników DRQ. Cena sprzedaży powyższych udziałów w DRQ ustalona została na poziomie 36,3 mln złotych (36.255.342,47 zł). Wartość podpisanej Umowy, dotyczącej zbycia wszystkich 85% udziałów w DRQ posiadanych dotychczas przez Spółkę, przekracza wartość 10% kapitałów własnych Spółki GRUPA ONET.PL S.A., w związku z czym umowa ta spełnia kryterium umowy znaczącej. Pomiędzy Spółką, osobami nią zarządzającymi lub nadzorującymi, a Ster-Projekt nie występują żadne powiązania. Zdaniem Zarządu Spółki GRUPA ONET.PL S.A. pozyskanie dla spółki DRQ nowego inwestora strategicznego, w postaci znaczącego na krajowym rynku IT inwestora branżowego jakim jest Ster-Projekt, zapewni DRQ optymalne warunki dla kontynuowania dalszego dynamicznego rozwoju. Spółka GRUPA ONET.PL S.A. konsekwentnie realizuje strategię koncentracji na kontynuowaniu efektywnego rozwoju działalności w zakresie Nowych Mediów, przede wszystkim za pośrednictwem spółki Onet.pl S.A. i prowadzonego w jej ramach portalu Onet.pl, oraz stopniowego zbywania aktywów, które nie są kluczowe dla osiągnięcia tego celu. W związku z tym kontynuowane będą działania zmierzające do rozwoju kontrolowanych przez Spółkę przedsięwzięć w obszarze Nowych Mediów, przede wszystkim poprzez umacnianie pozycji portalu Onet.pl jako lidera w polskim Internecie, dalszą monetyzację tej pozycji oraz kontynuowanie rozwoju spółki Onet.pl S.A. w strategicznych kierunkach o charakterze medialno-komunikacyjnym, wytyczonych w ramach jej funkcjonowania w czołowej na polskim rynku grupie multimedialnej - Grupie ITI. Data sporządzenia raportu: 06-01-2004

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ