Opinie prawne w sprawie wyłączenia członka NBP i uczestnictwa MSP jako strony

Polska Agencja Prasowa SA
opublikowano: 15-03-2006, 16:02

Istnieje obowiązek wyłączenia osoby, co do której zachodzi prawdopodobieństwo, że nie jest bezstronna - taką opinię prawną prof. Michała Kuleszy z Uniwersytetu Warszawskiego zamieścił NBP w środę na swoich stronach internetowych.

Istnieje obowiązek wyłączenia osoby, co do której zachodzi prawdopodobieństwo, że nie jest bezstronna - taką opinię prawną prof. Michała Kuleszy z Uniwersytetu Warszawskiego zamieścił NBP w środę na swoich stronach internetowych.

Ekspertyza dotyczy kwestii wyłączenia członka Komisji Nadzoru Bankowego (KNB), wiceministra finansów Cezarego Mecha podczas obrad KNB w sprawie wniosku UniCredito.

    Powołując się na przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, prof. Kulesza wskazał, że członek organu kolegialnego podlega wyłączeniu, jeżeli zostanie uprawdopodobnione istnienie okoliczności, które mogą wywołać wątpliwość co do jego bezstronności. O wyłączeniu tego członka postanawia przewodniczący organu kolegialnego lub organu wyższego stopnia na wniosek strony, członka organu kolegialnego albo z urzędu.

    Z przepisów "jednoznacznie wynika obowiązek wyłączenia osoby, co do której zachodzi prawdopodobieństwo zaistnienia okoliczności", że może być bezstronna - napisał prof. Kulesza.

    Dodał, że taki pogląd podziela orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego. "Strona nie ma obowiązku udowodnienia istnienia okoliczności, bowiem zgodnie z art. 24 par. 2 wystarczy ich uprawdopodobnienie".

    Prof. Kulesza podkreśla w swojej opinii, że KNB  "spełnia wszelkie przesłanki uznania jej za organ administracji publicznej" w rozumieniu Kpa. Istotą tej instytucji jest brak podległości organizacyjnej oraz niezawisłość orzecznicza, a konkretnie - niezawisłość od czynnika politycznego, jakim z istoty rzeczy jest rząd.    

    Dodaje też, że "osoby będące z mocy prawa członkami Komisji lub delegowane do KNB przez wskazane w ustawie organy państwowe i instytucje nie "reprezentują" w Komisji polityki rządu, lecz występują - na ogólnych zasadach - we własnym imieniu jako członkowie organu kolegialnego, a ich rolą jest (kolegialne) stosowanie prawa bankowego".

    Prof. Kulesza wskazuje też, że przewodniczącym KNB jest z mocy ustawy o NBP prezes banku centralnego. Nie wynika to jednak z konstytucyjnych zadań NBP. Stąd też przewodniczący KNB nie może stanąć przed Trybunałem Stanu w związku z pełnionymi funkcjami. Listę osób, które mogą stanąć przed Trybunałem - w tym prezesa NBP- określa prawo. Nie ma wśród nich przewodniczącego Komisji.

    W ub. tygodniu NBP przedstawił też cztery opinie prawne dotyczące możliwości Ministerstwa Skarbu Państwa do wzięcia udziału w postępowaniu KNB na prawach strony.    Żadna tych opinii w sprawie wniosku resortu skarbu o dopuszczenie ministerstwa jako strony do udziału w posiedzeniu Komisji Nadzoru Bankowego w sprawie UniCredito nie zgadza się z poglądem resortu, że może on być stroną tego postępowania.

    W jednej z dwóch opinii wewnętrznych przygotowanej przez prawników z Biura Licencji Bankowych NBP napisano, że w świetle obowiązującego prawa wniosek MSP "jest oczywiście bezzasadny". Zdaniem prawników NBP, minister skarbu państwa "kieruje się wyłącznie interesem faktycznym".

    Prawnicy NBP zwrócili też uwagę, że wniosek resortu skarbu został złożony zaledwie na kilka dni przed posiedzeniem KNB, a o sprawie resort był informowany +niemal od chwili wszczęcia postępowania+". Stąd też, zdaniem prawników, "można sądzić, że wniosek ma jedynie na celu nieuzasadnione przewlekanie postępowania".

    Druga, wewnętrzna opinia prawna NBP, zwraca uwagę, że "MSP nie wskazał na żaden przepis prawa materialnego administracyjnego, który wiązałby z nim określone prawa lub obowiązki rozstrzygane w prowadzonym przed KNB postępowaniu". Według tej opinii, stroną w postępowaniu może być wyłącznie osoba, która chce nabyć akcje banku.

    Trzecia opinia podpisana przez prof. Zbigniewa Kmieciaka z Uniwersytetu Łódzkiego określa, że "poza łączącymi się bankami trudno jest wskazać inne podmioty, którym przysługiwałby status strony".

    W czwartej opinii prof. Jacka Jagielskiego z Uniwersytetu Warszawskiego, "brak jest podstaw prawnych do potraktowania MSP jako podmiotu mającego przymiot strony". Zdaniem profesora, "minister skarbu państwa nie jest stroną w postępowaniu administracyjnym toczącym się przed Komisją Nadzoru Bankowego".

 

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane