Opodatkowanie opcji na akcje

Paweł Chodziński
opublikowano: 10-10-2006, 00:00

Jak ustrzec się ryzyka przyjęcia przez mój urząd, że podatek należy zapłacić przy objęciu akcji?

- Pracodawca ma prawo wystąpić do właściwego urzędu skarbowego w trybie art. 14a ordynacji podatkowej o wiążącą interpretację przepisów prawa podatkowego.

Czy są przepisy pozwalające osiągnąć korzystne opodatkowanie planów akcyjnych po spełnieniu określonych warunków?

- Nie ma szczególnych przepisów podatkowych odnoszących się do programów akcji pracowniczych. W świetle art. 24 ust. 11 ustawy o PIT dochód stanowiący nadwyżkę między wartością rynkową akcji objętych przez osoby uprawnione na podstawie uchwały walnego zgromadzenia a wydatkami na ich objęcie nie podlega opodatkowaniu w momencie objęcia tych akcji. Zasadę tę stosuje się także do dochodu stanowiącego nadwyżkę między wartością rynkową akcji a wydatkami na ich nabycie od mającej osobowość prawną spółki, która objęła je wyłącznie w celu przeniesienia tytułu ich własności na osoby uprawnione na podstawie uchwały walnego zgromadzenia spółki będącej emitentem akcji. W pewnych sytuacjach jest możliwe przeniesienie opodatkowania nadwyżki między wartością rynkową akcji a kosztami ich objęcia do momentu sprzedaży tych akcji.

Jak należy opodatkować akcje otrzymywane przez pracownika w ramach programu opcji na akcje? Czy pracodawca powinien pobrać zaliczkę na podatek i składki na ZUS?

- Przyjmuje się zwykle, że wszelkie przychody, jakie pracownik otrzymuje w związku z udziałem w programie, są przychodami ze stosunku pracy. W chwili przyznania opcji nie pobiera się opłaty, a dopiero po ich wykonaniu pracownik płaci cenę, która na ogół jest niższa niż wartość rynkowa akcji.

Nie ma szczególnych przepisów określających zasady opodatkowania programów akcji pracowniczych. Przyjmuje się, że moment przyznania opcji, jeżeli są one nieprzenoszalne i nie mają wartości rynkowej, nie tworzy przychodu po stronie pracownika.

Często jednak pracodawcy ponoszą za pracownika wydatki związane z uczestnictwem w takich programach. Jest to przychód ze stosunku pracy. Przyjmuje się na ogół, że w momencie wykonania prawa opcji różnica między wartością rynkową akcji a ceną, jaką zapłacił za nie pracownik, jest przychodem ze stosunku pracy, a więc pracodawca powinien pobrać i wpłacić do urzędu skarbowego zaliczkę na podatek dochodowy oraz pobrać i wpłacić do ZUS składki. Ostatnio jednak w doktrynie i pismach urzędów skarbowych pojawia się pogląd, że opodatkowanie uczestnictwa w programach akcji pracowniczych powinno następować dopiero na etapie sprzedaży akcji.

Paweł Chodziński

doradca podatkowy współpracujący z kancelarią Linklaters

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Paweł Chodziński

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Firmy / Opodatkowanie opcji na akcje