Optimus <OPTT.WA> Emisja obligacji

11-08-2003, 08:34

Optimus <OPTT.WA> Emisja obligacji EMISJA OBLIGACJI
Raport bieżący nr 37/2003
Zarząd OPTIMUS S.A. informuje, iż w dniu 8 sierpnia 2003 roku Spółka dokonała emisji obligacji w ramach umowy z Bankiem Przemysłowo-Handlowym PBK S.A., o której informowała w raporcie bieżącym nr 63/2002 w dniu 2 grudnia 2002 roku.
Spółka wyemitowała 812 sztuk obligacji o łącznej wartości nominalnej 8,12 mln zł. Obligacje zostaną wykupione w dniu 28 listopada 2003 roku. Wyemitowane obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obligacje są papierami na okaziciela, niezabezpieczonymi, zdematerializowanymi oraz zerokuponowymi. Wykup obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej w siedzibie agenta emisji - Banku Przemysłowo-Handlowego PBK S.A. z siedzibą w Warszawie. Rentowność obligacji została oparta na 3 miesięcznej stawce WIBOR plus marża. Spółka nie przewiduje wprowadzania obligacji do publicznego obrotu.
Emisja obligacji jest częścią planu restrukturyzacji przyjętego przez Zarząd i zaakceptowanego przez Radę Nadzorczą Optimus S.A. i opisanego w raporcie bieżącym nr 35/2003. Środki uzyskane z emisji obligacji stanowić będą finansowanie pomostowe mające na celu restrukturyzację bieżących zobowiązań Spółki związanych ze sprawami podatkowymi, bez konieczności ograniczania środków obrotowych.
Wykup obligacji nastąpi ze środków zwróconych przez organa skarbowe w przypadku pozytywnych rozstrzygnięć w sprawach podatkowych, natomiast w przypadku rozstrzygnięć niekorzystnych wykup obligacji zostanie dokonany ze środków pozyskanych w wyniku planowanej emisji akcji. Nabywcą obligacji jest BRE Bank S.A.
Data sporządzenia raportu: 08-08-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Optimus &lt;OPTT.WA&gt; Emisja obligacji