Optimus <OPTT.WA> Ogłoszenie upadłości spółki zależnej

Optimus <OPTT.WA> Ogłoszenie upadłości spółki zależnej OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI SPÓŁKI ZALEŻNEJ Raport bieżący nr 51/2003 Zarząd Spółki Optimus S.A. informuje, że w dniu 28 października 2003 r. został poinformowany przez zarząd podmiotu zależnego - Optimus Enterprise S.A. o ogłoszeniu w dniu 23 października 2003 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Wydział XVII Gospodarczy upadłości tej spółki. Uprawomocnienie postanowienia o upadłości nastąpi w dniu 6 listopada 2003. Sąd wyznaczył sędziego - komisarza w osobie ASR Daniela Sobiesiaka oraz syndyka w osobie Macieja Pasek. O złożeniu przez zarząd podmiotu zależnego wniosku o ogłoszenie upadłości Optimus Enterprise S.A., Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 40/2003 z dnia 20 sierpnia 2003 roku. Spółka Optimus Enterprise S.A. działała na rynku integracji. Znacząca dekoniunktura na tym rynku spowodowała spadek zapotrzebowania na oferowane przez nią produkty i usługi, co przyczyniło się do stopniowego pogorszenia wyników finansowych Optimus Enterprise S.A. Ogłoszenie upadłości jest więc konsekwencją trudnej sytuacji finansowej, w wyniku której Optimus Enterprise S.A. nie był w stanie wywiązywać się z zobowiązań wobec swoich wierzycieli. Dalsze rozwijanie działalności integracyjnej w ramach Grupy Kapitałowej Optimus w trudnej sytuacji rynkowej wymagałoby dofinansowania spółki zależnej i pociągnęłoby za sobą wysokie koszty, co nie miałoby uzasadnienia ekonomicznego dla Optimus S.A. realizującego strategię koncentracji na podstawowej działalności. Ograniczenie zaangażowania w podmioty nie związane z najważniejszymi obszarami funkcjonowania Optimus S.A. zgodne jest z przyjętymi i konsekwentnie realizowanymi celami strategicznymi Spółki. W ramach prowadzonej działalności Optimus S.A. posiada w swojej strukturze zespoły zajmujące się wyspecjalizowanymi, niszowymi usługami integracyjnymi (kontrakt dla NATO, wdrożenie Systemu Wspomagania Dowodzenia dla policji w Łodzi). Intencją Zarządu jest rozwijanie specjalistycznych usług integracyjnych przeznaczonych dla wąskiego grona odbiorców i charakteryzujących się jednocześnie wysoką rentownością. Optimus S.A. posiada 99,7% udział w kapitale i głosach na WZA Optimus Enterprise S.A. Bilansowa wartość akcji Optimus Enterprise S.A. w księgach podmiotu dominującego została w poprzednich okresach objęta w całości rezerwami, wobec czego ogłoszenie upadłości tej spółki nie będzie miało wpływu na bieżące wyniki finansowe Optimus S.A. Data sporządzenia raportu: 28-10-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Premium Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ