Optimus <OPTT.WA> Projekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Optimus <OPTT.WA> Projekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE Raport bieżący nr 69/2003 Zarząd Spółki Optimus S.A. podaje do wiadomości projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 12 stycznia 2004 roku: Uchwała Nr ______ W sprawie odwołania Pana ___________z funkcji w Radzie Nadzorczej § 1 Działając na podstawie 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Optimus S.A. z siedzibą w Nowym Sączu postanawia odwołać Pana _____________ z funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki Optimus S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr ____ W sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej § 1 Działając na podstawie § 20 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Optimus S.A. z siedzibą w Nowym Sączu postanawia określić liczbę członków Rady Nadzorczej na _____ osób. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr ____ W sprawie powołania Pani/Pana ____________do Rady Nadzorczej § 1 Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Optimus S.A. postanawia powołać Panią/Pana _____________________ do Rady Nadzorczej Spółki Optimus S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Akcjonariusze, którzy chcą uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia, powinni złożyć w Spółce do dnia 5 stycznia 2004 roku do godziny 16:00 imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Data sporządzenia raportu: 23-12-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Premium Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ