Optimus <OPTT.WA> Wykup i emisja obligacji

Optimus <OPTT.WA> Wykup i emisja obligacji WYKUP I EMISJA OBLIGACJI Raport bieżący nr 59/2003 Zarząd OPTIMUS S.A. informuje, iż w dniu 27 listopada 2003 roku Spółka dokonała wykupu oraz emisji obligacji w ramach umowy z Bankiem Przemysłowo-Handlowym PBK S.A., o której informowała w rb. nr 63/2002 z dnia 2 grudnia 2002 roku oraz w rb. nr 55/2003 z dnia 19 listopada 2003 roku. Spółka wykupiła 1015 sztuk obligacji o łącznej wartości 10 150 tys. zł oraz wyemitowała 1025 sztuk obligacji o łącznej wartości nominalnej 10 250 tys. zł. Obligacje zostały wyemitowane z datą wykupu w dniu 15 stycznia 2004 roku. Wyemitowane obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obligacje są papierami na okaziciela, niezabezpieczonymi, zdematerializowanymi oraz zerokuponowymi. Wykup obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej obligacji, w siedzibie agenta emisji Banku Przemysłowo-Handlowego PBK S.A. w Warszawie. Rentowność obligacji została oparta na 6 miesięcznej stawce WIBOR. Wartość zobowiązań Spółki na dzień 30 września 2003 roku wynosiła 40,7 mln zł. Zgodnie ze specyfiką działalności Spółki Zarząd przewiduje, że wartość zobowiązań w kolejnym kwartale ulegnie sezonowemu zmniejszeniu. Emisja obligacji jest częścią planu restrukturyzacyjnego przyjętego przez Zarząd i zaakceptowanego przez Radę Nadzorczą Optimus S.A., opisanego w rb. nr 35/2003. Wykup obligacji nastąpi ze środków zwróconych przez organa skarbowe. Emisja obligacji jest kontynuacją restrukturyzacji zadłużenia Spółki i pozwoli na optymalne wykorzystanie zewnętrznych źródeł finansowania przy jednoczesnej obniżce kosztów obsługi długu. Data sporządzenia raportu: 28-11-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Premium Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ