Optimus <OPTT.WA> Wyrok NSA uchylający decyzje organów podatkowych

Optimus <OPTT.WA> Wyrok NSA uchylający decyzje organów podatkowych WYROK NSA UCHYLAJĄCY DECYZJE ORGANÓW PODATKOWYCH Raport bieżący nr 56/2003 Na podstawie uzyskanych informacji, Spółka Optimus S.A. informuje, że w dniu 24.11.2003r. odbyła się rozprawa przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie. Sąd w składzie 7 sędziów wydał wyrok, w którym uchylił decyzje Inspektora Kontroli Skarbowej oraz Izby Skarbowej w Krakowie Ośrodek zamiejscowy w Nowym Sączu, dotyczące zobowiązań podatkowych Spółki Grupa Onet.pl S.A., za które Spółka Optimus S.A. ponosi odpowiedzialność cywilnoprawną na podstawie umowy zawartej dnia 26 lutego 2002r., a także zasądził od organów podatkowych zwrot kosztów na rzecz strony skarżącej w kwocie ok. 194 tys. Sprawa dotyczy dokonywanego przez Optimus S.A. (obecnie Grupa Onet.pl S.A.) w latach 1998-1999 eksportu komputerów za granicę, które następnie były importowane przez szkoły w ramach kontraktów z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami celnymi oraz podatkowymi, import komputerów był zwolniony z cła i podatku VAT, podczas gdy sprzedaż komputerów w kraju, w tym także na rzecz szkół, była opodatkowana według stawki 22%. Stawiało to w uprzywilejowanej sytuacji zagranicznych producentów sprzętu, którzy uczestnicząc w dużych przetargach mogli oferować dużo niższe ceny (bez podatku VAT) od cen oferowanych przez producentów krajowych. W uchylonych decyzjach organy skarbowe zarzucały, iż eksportując komputery za granicę, dokonywano obejścia przepisów podatkowych nakazujących opodatkowanie sprzedaży w kraju stawką 22%. W ustnym uzasadnieniu Sąd wskazał, że rozpatrując sprawę z punktu widzenia kontroli legalności, jaką sprawuje NSA, zaskarżone decyzje nie znajdują podstaw w przepisach prawa, a stanowisko w nich zawarte jest niesłuszne i niezgodne z prawem. Zgodnie z przepisami o Naczelnym Sądzie Administracyjnym, pisemne uzasadnienie wyroku powinno zostać sporządzone w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyroku. Wyrok jest prawomocny i nie podlega zaskarżeniu w zwykłym toku instancji. We wstępnej ocenie Zarządu Optimus S.A. przedmiotowy wyrok powinien spowodować zwrot dotychczas zapłaconych kwot na rzecz Skarbu Państwa w wysokości ok. 16,7 mln zł, a także odsetek od tej kwoty. Na mocy powołanej wyżej umowy z dnia 26 lutego 2002r. kwota ta powinna zostać zwrócona Spółce Optimus S.A. Ponadto, w związku z tym, iż w dniu 16.06.2003 roku Izba Skarbowa w Krakowie Ośrodek Zamiejscowy w Nowym Sączu zawiesiła postępowania odwoławcze od decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Krakowie dotyczących zaległości w podatku VAT za 2000 r. do czasu rozpoznania przez NSA skarg na decyzje podatkowe dotyczące lat 1998-1999, Spółka zakłada, iż decyzje te - mając na uwadze treść wyroku w sprawie lat 1998-1999 -zostaną przez Izbę uchylone, a samo postępowanie umorzone. W konsekwencji, nie wystąpiłby obowiązek zapłaty dalszej kwoty ok. 17 mln zaległości podatkowych za rok 2000 orzeczonych tymi decyzjami. Wreszcie, Spółka przewiduje, iż możliwe będzie rozwiązanie rezerwy księgowej utworzonej w związku z zaległościami podatkowymi w wysokości prawie 7 mln zł, co przyczyni się do poprawy wyniku finansowego Optimus S.A. za IV kwartał b.r. oraz cały rok 2003 r. Data sporządzenia raportu: 24-11-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Premium Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ