Optimus <OPTT.WA> Zmiana treści Prospektu Emisyjnego

Optimus <OPTT.WA> Zmiana treści Prospektu Emisyjnego ZMIANA TREŚCI PROSPEKTU EMISYJNEGO Raport bieżący nr 61/2003 W związku z raportem bieżącym nr 60/2003 z dnia 28 listopada 2003 roku, Zarząd Optimus S.A. informuje o następujących zmianach w Prospekcie Emisyjnym akcji Serii D Spółki Optimus S.A. Str. 7 pkt 1.5. Było: Skład zarządu Spółki: - Andrzej Widerszpil - Prezes Zarządu, - Barbara Staszczyk - Wiceprezes Zarządu, - Zbigniew Mazur - Wiceprezes Zarządu, - Małgorzata Walczak - Członek Zarządu. Jest: Skład zarządu Spółki: - Barbara Staszczyk - Wiceprezes Zarządu, - Zbigniew Mazur - Wiceprezes Zarządu, - Małgorzata Walczak - Członek Zarządu. Str. 62 pkt 1 Wykreśla się pkt 1.1. w brzmieniu: 1.1. Andrzej Widerszpil - Prezes Zarządu Lat 45. PESEL 58022609552. Kadencja upływa w dniu 1 lipca 2005 roku. Jest zatrudniony w Spółce na podstawie umowy o pracę. Posiada wykształcenie wyższe. Przebieg pracy zawodowej: Pan Andrzej Widerszpil ukończył studia na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. W okresie studiów pracował jako dziennikarz w "Kulturze" i "Miesięczniku Literackim", a następnie był szefem zespołu badawczego w Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS). W 1986 roku wyjechał do Nowego Yorku na roczne stypendium doktoranckie Graduate School of Business Administration, New York University. Od 1988r. do 1994r. przebywał w Kanadzie, gdzie w latach 1988 - 1992r. zajmował stanowisko Special Project Manager w Dominion Propane Corporation, a od 1992r. do 1994r. pracował w Compucenter Toronto jako Koordynator do spraw serwisów, Product Manager, konsultant. W 1994 roku Pan Andrzej Widerszpil przyjął propozycję stworzenia w Polsce rynku dla produktów firmy Lotus Development Corporation i wrócił do kraju. Rok później, kiedy polski oddział Lotusa przekształcił się w firmę Lotus Development Sp. z o.o. został jej dyrektorem generalnym. W 1996 roku podjął pracę w firmie Digital Equipment Sp. z o.o. na stanowisku dyrektora działu Multivendor Customer Services. Następnie pełnił funkcję dyrektora Enerprise Computing Group, obejmującej systemy operacyjne Alpha, Unix i Open VMS, serwery na platformie Intel i Alpha, stacje robocze, pamięci masowe, rozwiązania branżowe i alianse strategiczne. W 1998 roku firmy Digital i Compaq połączyły się, a Pan Andrzej Widerszpil został dyrektorem generalnym Compaq na Polskę. Następnie do stycznia 2002r. pełnił funkcję Prezes Zarządu w Compaq Computer Sp. z o.o. Od 29 maja 2002r. Pan Andrzej Widerszpil pełni funkcję Prezesa Zarządu Optimus S.A. Według złożonego oświadczenia Pan Andrzej Widerszpil nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej ani nie jest członkiem organu spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Andrzej Widerszpil nie został wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Andrzej Widerszpil nie pełnił funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji, za wyjątkiem funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki Optimus Holding S.A. w likwidacji oraz funkcji członka Rady Nadzorczej spółki Optimus Enterpise S.A. w upadłości. Informacje o adresie oraz wysokości indywidualnego wynagrodzenia otrzymanego w okresie od dnia 1 stycznia 2003r. do dnia 30 września 2003r. zostały objęte złożonym do KPWiG wnioskiem o niepublikowanie i przedstawione w informacjach objętych tym wnioskiem. Data sporządzenia raportu: 28-11-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Premium Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ