OptimusTech <OPTT.WA> Nabycie obligacji przez podmiot zależny

Browary Żywiec S.A.
19-12-2002, 18:00

NABYCIE OBLIGACJI PRZEZ PODMIOT ZALEŻNY

Raport bieżący nr 71/2002

Zarząd OPTIMUS S.A. informuje, iż w dniu 18 grudnia 2002 roku podmiot zależny Optimus IC S.A. z siedzibą w Nowym Sączu nabył obligacje wyemitowane przez OPTIMUS S.A. w dniu 18 grudnia 2002 roku na podstawie umowy z Bankiem Przemysłowo-Handlowym PBK S.A., o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 63/2002. Wyemitowane obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obligacje są papierami na okaziciela, niezabezpieczonymi, zdematerializowanymi oraz kuponowymi. Wykup obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej obligacji plus odsetki płatne w dniu wykupu, w siedzibie agenta emisji Banku Przemysłowo-Handlowego PBK S.A. z siedzibą w Warszawie

Podmiot zależny nabył 200 sztuk obligacji o łącznej wartości nominalnej 2 mln zł z terminem wykupu w dniu 3 marca 2003 roku. Rentowność obligacji jest oparta na 1 miesięcznej stawce WIBOR plus marża.

Optimus S.A. posiada 100% udział w kapitale zakładowym i tyle samo głosów na WZA Optimus IC S.A.

Emisja obligacji stanowi kontynuację procesu restrukturyzacji bieżącego zadłużenia Optimus S.A. Objęcie papierów przez spółkę zależną jest wynikiem optymalizacji finansowania Grupy Kapitałowej i powinno umożliwić efektywne wykorzystanie środków finansowych.

Data sporządzenia raportu: 19-12-2002

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Browary Żywiec S.A.

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / OptimusTech &lt;OPTT.WA> Nabycie obligacji przez podmiot zależny