Orbis <ORBS.WA> Zwyczajne Walne Zgromadzenie - 26.06.2003r.

&amp;quot;LUBAWA&amp;quot; S.A. W LUBAWIE
opublikowano: 26-05-2003, 16:34

Orbis <ORBS.WA> Zwyczajne Walne Zgromadzenie - 26.06.2003r. ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE - 26.06.2003R.
Raport bieżący nr 10/2003
Zarząd "Orbis" S.A.informuje, że zwołuje na dzień 26 czerwca 2003 r. o godz. 10.00,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Orbis" S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki, w salach konferencyjnych Hotelu Sofitel Victoria w Warszawie, przy ul. Królewskiej nr 11, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przedstawienie pisemnych sprawozdań Rady Nadzorczej z wyników oceny:
a) sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31.12.2002 oraz sprawozdania Zarządu, jak również wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2002,
b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Orbis S.A. za rok obrotowy zakończony 31.12.2002 oraz sprawozdania Zarządu.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności "Orbis" S.A. za okres od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego "Orbis" S.A., sporządzonego za okres od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r.
7. Powzięcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2002.
8. Powzięcie uchwały w przedmiocie przekazania zysku z lat ubiegłych na kapitał własny.
9. Powzięcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "Orbis" S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2002.
10. Powzięcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków członków Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2002 r.
11. Powzięcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2002 r.
12. Powzięcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego działki gruntowej, położonej w Katowicach przy ul. Roździeńskiego.
13. Powzięcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego działek gruntowych, położonych w Cieszynie przy ul. Motelowej.
14. Powzięcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości gruntowej, położonej w Zegrzu Płd. przy ul. Rybaki.
15. Powzięcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego działki gruntowej oraz prawa własności zabudowy "Orbis" S.A. posadowionej na tej działce, położonej w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 47.
16. Powzięcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego działek gruntowych i prawa własności zabudowy "Orbis" S.A. posadowionej na tych działkach, położonych w Poznaniu przy ul. Prusimskiej 5.
17. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia "Orbis" S.A.
18. Powzięcie uchwały w sprawie stosowania w Spółce "Orbis" S.A. zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2002 r.". 19. Zamknięcie obrad.
Zarząd informuje, że warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego w Spółce, najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w Biurze Zarządu "Orbis" S.A., Warszawa, ul. Bracka 16, pokój 515 (V piętro) w godzinach od 9.00 do 16.00 w terminie do 18 czerwca 2003 r.
Data sporządzenia raportu: 26-05-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: &amp;quot;LUBAWA&amp;quot; S.A. W LUBAWIE

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Orbis &lt;ORBS.WA&gt; Zwyczajne Walne Zgromadzenie - 26.06.2003r.