Organizatorzy bronią kosztów imprez integracyjnych

opublikowano: 04-02-2019, 22:00

EWELINA BUSZKOWSKA, doradca podatkowy, Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA Sp. z o.o.

MAJA DAJCZAK, młodszy konsultant, Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA Sp. z o.o.

Wydatki poniesione przez organizatorów na imprezy integracyjne stanowią koszty uzyskania przychodów na zasadach ogólnych, zgodnie z przepisami ustawy o CIT, tj. pod warunkiem, że zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów, zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów i nie zostały wymienione w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT. W szczególności nie stanowią kosztów reprezentacji.

Do końca 2017 roku stanowisko organów było jednolite i korzystne dla organizatorów zapraszających do udziału w imprezach również osoby, które nie są pracownikami. Wydatki takie w całości można było bezpiecznie zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Organy potwierdzały, że wydatki dotyczące np. zleceniobiorców i ich rodzin mają na celu zintegrowanie całej załogi, co przyczyni się do efektywnejszej pracy i ostatecznie przełoży się na wielkość osiągniętych przychodów.

Od 2018 roku stanowisko organów tym zakresie stało się niejednolite. Nadal wydawane są rozstrzygnięcia korzystne dla organizatorów imprez integracyjnych (np. interpretacja z dnia 30.01.2018, sygn. 0111-KDIB2- 1.4010.359.2017.1.AP). Równolegle wydane zostały negatywne interpretacje, w których organy uznały, że wydatki w części dotyczącej osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i ich rodzin nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, bo noszą znamiona reprezentacji, czyli są ponoszone m.in. w celu stworzenia pozytywnego wizerunku organizatora dla zawarcia umowy lub stworzenia korzystnych warunków jej zawarcia (np. dwie interpretacje z dnia 21.06.2018, sygn. 0111-KDIB2- 3.4010.15.2018.3.KK i sygn. 0111-KDIB2- 3.4010.103.2018.1.KB).

Co istotne, dla organizatorów imprez skierowanych do szerszego grona uczestników, jedna z negatywnych interpretacji (sygn. 0111-KDIB2-3.4010.103.2018.1.KB, z 21.06.2018) została już uchylona — wyrokiem WSA w Rzeszowie (sygn. akt I SA/Rz 741/18, z 23.10.2018, orzeczenie nieprawomocne). Sąd wskazał w uzasadnieniu, że „(…) organ pominął całkowicie okoliczności wskazane we wniosku, takie jak specyficzny charakter organizowania współpracy pomiędzy wskazanymi tam podmiotami, to jest pracownikówi współpracowników, w tym wypadku tworzenie zespołów mieszanych dla realizacji poszczególnych zadań, organizowanie spotkań wspólnych dla obu tych podmiotów oraz charakter i rodzaj tych spotkań”.

Wobec powyższego nie można wykluczyć, że organy podatkowe podejmą próby nałożenia na organizatorów obowiązku podziału wydatków na imprezy integracyjne według właściwego klucza — w celu wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów wydatków niedotyczących pracowników. Jeżeli jednak celem imprezy jest integrowanie załogi bez względu na stosunek prawny, będący podstawą współpracy i dzięki temu powiększenie przyszłych przychodów organizatora, istnieją silne argumenty za zaliczeniem wszystkich wydatków do kosztów uzyskania przychodu i rozstrzygnięciem ewentualnego sporu na korzyść organizatorów.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Tematy