Oświadczenie Polskiej Rady Biznesu ws. 'Planu Belki'

Marek Druś
opublikowano: 14-02-2002, 13:22

Polska Rada Biznesu wydała oświadczenie, w którym odniosła się do opracowanej przez rząd Strategii Rozwoju Gospodarczego na najbliższe trzy lata, popularnie nazywaną „Planem Belki”. Poniżej przedstawiamy treść oświadczenia, które przysłała do naszej redakcji PRB.

Oświadczenie Polskiej Rady Biznesu

1. Polska Rada Biznesu zapoznała się szczegółowo z ogłoszoną przez Rząd Strategią Rozwoju Gospodarczego na lata 2002-2005 i dokonała jej dogłębnej analizy w świetle oczekiwań sektora prywatnego oraz decydującej roli, jaką ten sektor odgrywa w gospodarce narodowej.

2. Polska Rada Biznesu uznała za celowe wyrażenie swojego poparcia dla zamiarów i propozycji zawartych w “strategii gospodarczej” podkreślając jednocześnie, iż w ocenie PRB niektóre z zaproponowanych rozwiązań charakteryzują się niedostatecznym stopniem radykalności oraz pewnym stopniem zachowawczości, nie odpowiadającym potrzebom aktualnej sytuacji gospodarczej kraju. W ocenie PRB koalicja SLD-UP-PSL dysponuje komfortową sytuacją polityczną, umożliwiającą nie tylko wdrożenie zaproponowanej strategii, ale również jej istotną radykalizację w niektórych kwestiach. Wierzymy i oczekujemy również, że ważne dla rozwoju gospodarczego kraju propozycje rządowe uzyskają poparcie konstruktywnej opozycji.

3. Sukces „strategii gospodarczej” w istotnej mierze będzie zależny od wsparcia działań rządu przez sektor prywatny, którego udział w PKB oraz ogólnym zatrudnieniu przekracza obecnie 70%.

4. Propozycje Rządu ujęte w Pakietach “Przede Wszystkim Przedsiębiorczość”, ”Infrastruktura – Klucz do Rozwoju” oraz “Strategia Integracji Europejskiej” są kompleksowymi i zdefiniowanymi propozycjami i winny być bez zbędnych opóźnień jak najszybciej wdrożone.

5. Program uzdrowienia finansów publicznych winien ulec istotnej radykalizacji, idącej w kierunku dalszych cięć w wydatkach (łącznie z odstępowaniem od automatycznej waloryzacji świadczeń socjalnych, w tym branżowych oraz częściowej i stopniowej odpłatności niektórych świadczeń zdrowotnych), ograniczania deficytu budżetowego i stopniowego zmniejszania długu publicznego.

6. Równolegle do uzdrawiania finansów publicznych - istotnego warunku akcesji do UE - proces prywatyzacji gospodarki narodowej winien być jak najszybciej jednoznacznie zdefiniowany oraz zrealizowany w jak najkrótszym możliwie czasie.

Środki pozyskane winny być przeznaczone na wsparcie zatrudnienia - w szczególności absolwentów, inwestycje w badania i rozwój oraz restrukturyzację tych przedsiębiorstw państwowych, które nie zostaną sprywatyzowane.

7. Dla pobudzenia przedsiębiorczości, apelujemy o radykalną nowelizację Kodeksu pracy w kierunku istotnego obniżenia kosztów pracy oraz uelastycznienia stosunków pracy, prywatyzację KRS, rejestru zastawów oraz stworzenie prywatnego rejestru polis OC. Prywatyzacji winno być poddane również zaplecze naukowo-badawcze.

8. Pomyślne zakończenie negocjacji członkowskich z Unią Europejską w końcu 2002 roku oraz pozytywny wynik referendum w sprawie członkostwa, to najważniejsze decyzje, jakie rząd i polskie społeczeństwo muszą podjąć u progu dwudziestego pierwszego wieku; decyzje te winne być wsparte i poprzedzone zdecydowanym programem gospodarczym, zapewniającym pobudzenie przedsiębiorczości i wzrostu gospodarczego.

Wierzymy, jako Polska Rada Biznesu, iż wszystkim nam starczy wyobraźni oraz determinacji, aby zdać ten niewątpliwie najbardziej poważny sprawdzian w historii Polski w interesie naszego, a w szczególności następnych pokoleń - naszych dzieci i wnuków.

Polska Rada Biznesu, Warszawa,13 lutego 2002 r.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Marek Druś

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Gospodarka / Oświadczenie Polskiej Rady Biznesu ws. 'Planu Belki'