Oszczędność i ekologia. Nowoczesne technologie w gospodarce energetycznej na przykładzie Miasteczka Śląskiego.

  • Materiał partnera
opublikowano: 22-10-2018, 11:20

Kwestia ochrony środowiska naturalnego stała się nieodłączną częścią gospodarki energetycznej. Wdrażanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych podyktowane jest koniecznością obniżania kosztów, ale także potrzebą zmniejszenia ilości odpadów i nieużytków procesów przemysłowych, co w efekcie wpłynie korzystnie na lokalne ekosystemy.

Zagadnienia związane z ochroną środowiska naturalnego mają szczególne znaczenie w przypadku Miasteczka Śląskiego, które od 1989 roku przechodzi transformację związaną z racjonalizacją gospodarki energetycznej i synergii poszczególnych gałęzi przemysłu.

Zmiany gospodarcze, które zaszły na przełomie lat 80. i 90. XX w. umożliwiły wprowadzenie programów ekologicznych mających na celu zmniejszenie uciążliwości emisji zanieczyszczeń dla środowiska. Na fali tych transformacji odpowiednią modernizację przeszły zakłady przemysłowe i produkcyjne na terenie całego kraju. W Miasteczku Śląskim takim zakładem była lokalna Huta Cynku, która skorzystała z zasobów nowych możliwości technologicznych i gospodarczych tamtego okresu. Przeprowadzono prace pozwalające na poprawę wydajności zakładu oraz zmodernizowano instalacje, dzięki czemu obniżono poziom emisji szkodliwych substancji. Działania Huty zostały nagrodzone licznymi certyfikatami oraz przyznaniem tytułu Zakładu Czystej Produkcji. Pozytywny wpływ na funkcjonowanie zakładu ma również współpraca z firmą Veolia - spółką działającą na polskim rynku energetycznym od ponad 20 lat, której obszar funkcjonowania rozciąga się od projektowania, przez budowę, aż po zarządzanie rozwiązaniami z obszaru mediów. Misją Veolli jest ochrona środowiska naturalnego i zachowanie równowagi ekologicznej. W tym celu firma inwestuje w rozbudowę i modernizację swojej infrastruktury produkcyjnej i dystrybucyjnej, a także tworzy i wdraża rozwiązania efektywne energetycznie. Ponadto Veolia kładzie duży nacisk na racjonalną gospodarkę zasobami energetycznymi, wpisując się w model gospodarki obiegu zamkniętego – polegający na ponownym wykorzystaniu ubocznych produktów procesów przemysłowych do innych procesów produkcyjnych.

Gmina, w której położone jest Miasteczko Śląskie, czerpie energię głównie z gazu. Gazyfikacja sięga 90% i w związku z tak ogromnym zapotrzebowaniem na to paliwo, położono nacisk na efektywne wykorzystanie surowca i wdrożono model gospodarki cyrkularnej. Dzięki trójstronnej współpracy pomiędzy Hutą Cynku, Gminą i Veolią gaz odpadowy z produkcji cynku i ołowiu wykorzystywany jest do produkcji ciepła. Wytworzona energia cieplna zużywana jest bezpośrednio w hucie ale także, przy pomocy niskoparametrowej sieci cieplnej, dostarczana jest do mieszkańców całego miasta. Zastosowanie nowoczesnych technologii pozwala na spalanie ok. 6,4 mln m3 gazu odpadowego, co daje ponad 70 tys. GJ ciepła rocznie.

W celu implementacji opisanego rozwiązania Veolia przeprowadziła szereg działań. Zlikwidowała starą przepompownię i zmodernizowała 27 układów zmieszania pompowego poprzez zainstalowanie wymienników kompaktowych na terenie miasta. Następnie rozpoczęła rozwój sieci dystrybucyjnej na terenie miasta poprzez podłączanie nowych budynków indywidulanych oraz obiektach komunalnych /szkoły/ i przeprowadziła niezbędne modernizacje, których efektem jest zmniejszenie strat w sieci ciepłowniczej oraz zapewnienie jak najbardziej efektywnego wykorzystania wyprodukowanego ciepła. Wiedza oraz doświadczenie Veolii we współpracy z samorządami pozwoliły na wdrożenie innowacyjnego rozwiązania, które przyniosło korzyści każdej ze stron. Cena ciepła dla mieszkańców została obniżona o 9%, zmniejszono emisję szkodliwych substancji, poprzez zmniejszenie ilości paliwa wykorzystywanego do produkcji energii, ale także dzięki likwidacji indywidualnych palenisk domowych. Ponadto Miasto ma pewność, że ciepło zostanie dostarczone do mieszkańców zawsze, kiedy będą go potrzebować. Poczyniono już kolejne kroki, Veolia przy wsparciu władz miasta pozyskała dofinansowanie na dalszą rozbudowę systemu ciepłowniczego.

Opisane powyżej działania są przykładem realizacji zrównoważonej polityki prospołecznej. Zatem rodzi się pytanie: czy przykład działań Veolii w obrębie Miasteczka Śląskiego jest jedynie interesującym wyjątkiem na polskiej mapie centrów przemysłowych? Czy działania tego typu są powszechne? Czy przykład synergii działań dostawcy rozwiązań energetycznych, lokalnego zakładu przemysłowego i władz gminy jest ewenementem na skalę krajową?

Veolia oferuje szereg usług dla miast i dla przemysłu. Przy pomocy zaufanych partnerów wdraża rozwiązania, które wraz z nowymi technologiami i źródłami energii odnawialnej mogą w przyszłości poprawić warunki, w których żyje społeczeństwo. Zatem warto zastanowić się jak wiele elementów składa się na zagadnienie ochrony środowiska naturalnego i warto, z pomocą wiarygodnego partnera, zainwestować w każde rozwiązanie skutkujące jej poprawę.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Materiał partnera

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu