Oznaczaj punkty, likwiduj błędy

Magdalena Matusik
20-09-2005, 00:00

Właściwy przepływ informacji w firmie ogranicza ryzyko powstania zaległości podatkowych.

Ryzyko podatkowe, a więc zaniżenie kwot należnych fiskusowi, a co za tym idzie groźba kar, bądź ryzyko niewykorzystanych możliwości podatkowych, na jakie pozwalają przepisy, może zdarzyć się w każdym przedsiębiorstwie. Ważne, by wykorzystać wszystkie sposoby uniknięcia powstania takich sytuacji. Jak to zrobić?

Przyjrzyj się firmie

Pierwszym krokiem jest przygotowanie tzw. mapy ryzyk podatkowych.

— Ma ona odzwierciedlać wszystkie możliwe nieprawidłowości w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, które mogą prowadzić do niepoprawnych lub nieoptymalnych rozliczeń podatkowych — mówi Katarzyna Kosakowska, menedżer w zespole zarządzania ryzykiem podatkowym w Ernst & Young.

Nawet w najprostszych transakcjach takich punktów może być kilkadziesiąt. Przykład? Przyjrzyjmy się zwykłej sprzedaży towarów. Jeżeli zastosowany w firmie system informatyczny nie pozwala na automatyczne wystawienie faktury sprzedaży w momencie wydania towarów z magazynu, zachodzi ryzyko, że firma zaniży kwotę przychodu podlegającego opodatkowaniu i nie odprowadzi całego VAT. Braki w systemie można wyeliminować odpowiednią procedurą wewnętrzną. W tym przypadku dział księgowości powinien być powiadomiony o wydaniu towarów z magazynu, aby wystawić fakturę sprzedaży i poprawnie rozliczyć podatek. Tutaj jednak też istnieją obszary ryzyka. Wskutek źle zdefiniowanej procedury lub jej braku dział księgowości może nie zostać poinformowany lub otrzymać informację zbyt późno, tj. po 7 dniach od dnia wydania towarów, czyli po upływie ustawowego terminu na wystawienie faktury VAT.

Pamiętaj o specyfice

Takich i im podobnych punktów ryzyka może być znacznie więcej nawet w przypadku zwykłej sprzedaży, jak np. brak powiadomienia działu wystawiającego faktury o otrzymanej płatności zaliczkowej na daną dostawę bądź brak przekazania informacji o charakterze dostawy przez dział logistyki (np. dostawa z montażem w innym kraju, wydanie towarów w celu poddania ich naprawie gwarancyjnej itd.) czy też brak powiadomienia osoby wystawiającej faktury o zmianie przepisów dotyczących podatkowego traktowania danej transakcji.

— Każde przedsiębiorstwo w zależności od prowadzonej działalności gospodarczej ma inną mapę ryzyk podatkowych. Dlatego ważne jest, aby przed formułowaniem właściwej polityki zarządzania podatkowego określić, jakie obszary mogą w danym przedsiębiorstwie zagrażać poprawności rozliczeń podatkowych — mówi Katarzyna Kosakowska.

Priorytety działania

Na podstawie dobrze zdefiniowanej mapy ryzyk podatkowych można przede wszystkim ustalić metody postępowania i określić, które ryzyka są bardziej, a które mniej prawdopodobne, a także, które — w przypadku ich zaistnienia — mogą prowadzić do powstania znaczących kwot zaległości podatkowych (powyżej pułapu materialności).

— Warto zatem zrobić test, określając, które ryzyka podatkowe w firmie są bardzo prawdopodobne i jednocześnie materialne, a które — choć prawdopodobne — nie doprowadzą do zaniżenia zobowiązania podatkowego — dodaje Katarzyna Kosakowska.

Jeżeli istnieją takie, których zaistnienie jest bardzo prawdopodobne, powinny one być przedmiotem natychmiastowej reakcji ze strony przedsiębiorstwa.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Magdalena Matusik

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Podatki / Oznaczaj punkty, likwiduj błędy